Blog
28 september 2022

Duitsland verhoogt wettelijk minimumloon per 1 oktober 2022

Het wettelijk minimumloon in Duitsland gaat op 1 oktober 2022 omhoog naar twaalf euro bruto per uur. Ook Nederlandse bedrijven die hun werknemers werk laten uitvoeren in Duitsland zijn verplicht dit wettelijk minimumloon aan hun werknemers te betalen. > Lees meer

6 december 2016

Per 1 januari kunnen Nederlandse bedrijven werknemers digitaal aanmelden

Nederlandse bouwbedrijven, die hun werknemers naar Duitsland uitzenden om aldaar bouwwerkzaamheden te verrichten, zijn in het kader het “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” verplicht om de bouwplaats en de werknemers vóór het begin van de bouwwerkzaamheden aan te melden bij de Duitse douane. Tot dusver geschiedt de aanmelding per fax. Heel veel Nederlandse bouwbedrijven hebben hieronder geleden omdat het per hand invullen van de formulieren en het versturen per fax een nogal moeizaam klusje is. Na ruim 20 jaar (!) komt hier vanaf 1 januari 2017 verandering in. De aanmeldingen kunnen dan via het internetportaal van de Duitse douane www.meldeportal-mindestlohn.de worden gedaan. > Lees meer

31 augustus 2016

Duitse douane controleert bedrijven op naleving minimumloon

De Duitse douane heeft in 2015 400.000 bedrijven gecontroleerd op naleving van de minimumloonwet. Dit blijkt uit een mededeling van de Duitse bondsregering. > Lees meer

30 juni 2016

Duits minimumloon wordt op 1 januari 2017 verhoogd

De adviescommissie “Mindestlohn” heeft de Duitse Bondsregering geadviseerd het wettelijk minimumloon in Duitsland per 1 januari 2017 te verhogen van € 8,50 bruto per uur naar € 8,84 bruto per uur. De Duitse Minister van Werkgelegenheid heeft aangegeven het advies van de commissie over te willen nemen en in een betreffende verordening vast te willen leggen. > Lees meer

23 juni 2016

Europese inbreukprocedure tegen de Duitse minimumloonwet gaat de tweede ronde in

Werknemers in Duitsland hebben sinds 1 januari 2015 recht op een wettelijk minimumloon van € 8,50 bruto per uur. Ook Nederlandse bedrijven, waaronder de transportbranche, die hun werknemers werk laten uitvoeren in Duitsland zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Bovendien moeten bepaalde branches omvangrijke meldings- en documentatieplichten in acht  nemen. > Lees meer

2 februari 2015

Uitstel wettelijk minimumloon voor transitovervoer door Duitsland

Duitsland heeft sinds 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon ingevoerd. Werknemers in Duitsland hebben nu recht op een brutoloon van minstens € 8,50 per uur. Ook Nederlandse bedrijven die hun werknemers in Duitsland werk laten uitvoeren zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Volgens de nieuwe minimumloonwet dienen ook buitenlandse bedrijven uit bepaalde branches, waaronder de transportbranche, het bovengenoemde minimumloon te betalen en bovendien omvangrijke meldings- en documentatieplichten in acht te nemen. > Lees meer

17 december 2014

Administratieve rompslomp voor Nederlandse bedrijven door de nieuwe Duitse minimumloonwet

Op 1 januari 2015 treedt in Duitsland de nieuwe minimumloonwet in werking. Werkgevers moeten hun werknemers dan minstens € 8,50 per uur (bruto) betalen. Ook Nederlandse bedrijven die hun werknemers in Duitsland werk laten uitvoeren zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Maar dat is nog niet alles. De nieuwe Duitse minimumloonwet zal ook voor de nodige administratieve rompslomp zorgen voor Nederlandse bedrijven.  > Lees meer

31 oktober 2014

Opdrachtgever aansprakelijk voor minimumloon

Geeft uw bedrijf regelmatig opdracht aan andere ondernemingen om werkzaamheden in Duitsland uit te voeren danwel diensten te verrichten? Vergeet dan niet dat er in Duitsland per 1 januari 2015 een algemeen minimumloon ter hoogte van € 8,50 bruto/uur wordt ingevoerd (zie ook mijn blog d.d. 1 augustus jl.). De opdrachtgever staat straks garant voor het algemeen minimumloon ten opzichte van werknemers van de opdrachtnemer en diens onderaannemers. > Lees meer

1 augustus 2014

Duitsland voert minimumloon in

Het minimumloon werd in Nederland al op 27 november 1968 ingevoerd en valt niet meer weg te denken uit het politieke landschap. In Duitsland daarentegen stribbelden regeringspartijen en werkgeversorganisaties jaren lang tegen en blokkeerden de invoering van een wettelijk minimumloon. In hun argumentatie verwezen ze graag naar de tariefautonomie, die door art. 9 lid 3 van de Duitse Grondwet wordt gewaarborgd. Volgens dit artikel hebben werknemers en werkgevers het recht om coalities te sluiten om zo mee vorm te geven aan de arbeids- en economische omstandigheden. Een wettelijk vastgesteld minimum loon vormt, volgens de tegenstanders, een inbreuk op de tariefautonomie van werkgevers en werknemers door de staat. De tegenstanders van het minimumloon hebben hun verzet nu opgegeven. > Lees meer

17 januari 2014

Minimumloon wordt ingevoerd in de Duitse vleesindustrie

De lage lonen in de Duitse vleesindustrie zijn al een hele tijd onderwerp van discussie. Aan deze discussie is nu voorlopig een einde gekomen. De Duitse vakbonden en de werkgevers zijn het in een nieuwe CAO eens geworden over de invoering van een minimumloon voor de vleesindustrie. Vanaf 1 juli 2014 ontvangen de 80.000 werknemers in de Duitse vleessector 7,75 euro per uur. Dit bedrag wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd volgens het onderstaande schema. > Lees meer