Blog
28 mei 2020

Regels centraal UBO-register in Duitsland aangescherpt

Sinds 2017 bestaat er in Duitsland een centraal UBO-register. UBO is de afkorting van ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de “uiteindelijk belanghebbende” van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In Duitsland is het UBO-register ook wel bekend onder de naam “Transparenzregister”.

Registratieplicht

Volgens het “Geldwäschegesetz” (GwG) zijn rechtspersonen (met name AG’s en GmbH’s) en ingeschreven personenvennootschappen (met name GmbH & Co. KG’s) verplicht om bepaalde gegevens over de “uiteindelijke belanghebbenden” in het “Transparenzregister” openbaar te maken.
Uiteindelijk belanghebbende zijn alle natuurlijke personen die direct of indirect (in het geval van een meerlagige participatiestructuur) meer dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten bezitten of op vergelijkbare wijze zeggenschap uitoefenen.
Conform het GwG is de bestuurder van de vennootschap er verantwoordelijk voor om de betreffende gegevens te achterhalen, bij het UBO-register te melden en voortdurend actueel te houden. > Lees meer

18 mei 2015

Wie betaalt de bemiddelingskosten van de makelaar in Duitsland?

Attractieve huurwoningen zijn schaars in Duitsland, althans in de grote steden. Vaak wordt er een makelaar in de arm genomen om een huurwoningen in opdracht van de verhuurder te bemiddelen. De bemiddelingskosten (maximaal twee maanden huur) brengen makelaars in Duitsland tot dusver meestal in rekening bij de huurder, ook al heeft de makelaar in opdracht van de verhuurder gehandeld. Nederlandse huurders zijn hierover vaak verbaasd. In Nederland zijn de bemiddelingskosten van de makelaar immers voor rekening van de verhuurder. Tenminste als de makelaar zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt. > Lees meer

31 juli 2012

Hoe hoog zijn de notaris- en kadasterkosten bij aankoop van onroerend goed in Duitsland?

Bij de aankoop of belasting van onroerend goed in Duitsland is een notariële akte vereist. Bij gebrek aan een notariële akte is de koopovereenkomst c.q. belasting met een hypotheek of “Grundschuld” nietig. Zowel aan de notariële akte als ook aan de belasting van onroerend goed met een hypotheek of “Grundschuld” zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten kunt u nu op eenvoudige wijze berekenen met behulp van de „Notar- und Grundbuchrechner“ op de site van FOCUS-online. > Lees meer