Blog
28 september 2022

Duitsland verhoogt wettelijk minimumloon per 1 oktober 2022

Het wettelijk minimumloon in Duitsland gaat op 1 oktober 2022 omhoog naar twaalf euro bruto per uur. Ook Nederlandse bedrijven die hun werknemers werk laten uitvoeren in Duitsland zijn verplicht dit wettelijk minimumloon aan hun werknemers te betalen.

Meldingsplicht voor personeel in Duitsland

Voor beroepen in specifieke branches, zoals de bouw, de horeca, de expeditie-, transport en logistieke sector, alsmede voor beroepen in de schoonmaakbranche, de op- en afbouw van beurzen en tentoonstellingen, en in de vleesverwerkende sector bestaat er een aantal aanvullende meldings- en documentatieverplichtingen. Deze verplichtingen gelden ook voor buitenlandse werkgevers die in de bovengenoemde sectoren actief zijn en hun werknemers in Duitsland inzetten. Zij zijn verplicht schriftelijk melding te doen van iedere dienstverlening vóórdat het werk wordt uitgevoerd. De melding moet worden gedaan bij de Duitse douane. Bij de melding moeten onder meer de persoonsgegevens van de werknemer die het werk uitvoert worden aangegeven, de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en de duur van de werkzaamheden. Bovendien moeten de werkgevers een locatie in Duitsland aangeven, waar documenten worden bewaard, waaruit blijkt dat het wettelijk minimumloon wordt betaald.

Hoger minimumloon voor bepaalde branchen

Let op: In bepaalde branches, zoals bijvoorbeeld in de bouwbranche, gelden in Duitsland bindende tariefafspraken voor een hoger minimumloon dan het wettelijke minimumloon.

Aan werkgevers die hun werknemers niet correct aanmelden en/of het (wettelijk) minimumloon niet betalen kunnen hoge boetes worden opgelegd.

Heeft u vragen over het Duitse wettelijk minimumloon, het minimumloon voor bepaalde branches of over de meldingen die bij de Duitse douane moeten worden gedaan, dan kunt u graag contact opnemen met een van onze Nederlandstalige advocaten.