Advies bij het oprichten van een Duitse GmbH

Ondernemingsrecht

Advies in het Duitse ondernemingsrecht

Het advies in het Duitse ondernemingsrecht vormt de kern van de adviespraktijk van Lutze Rechtsanwälte. Door onze jarenlange ervaring en bijzondere expertise op het gebied van grensoverschrijdende vraagstukken tussen Nederland en Duitsland kunnen wij u praktijkgericht advies op maat verlenen. Uw succes is ons doel.

Benadering van de Duitse markt

De centrale vraag is hoe u de Duitse markt het beste kunt benaderen. U kunt ervoor kiezen om vanuit uw Nederlandse bedrijf toegang tot de Duitse markt te zoeken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om Duitse handelsagent in dienst te nemen of met een Duitse distributeur te werken. Wij zorgen ervoor dat de benodigde contracten goed in orde zijn.

Bedrijf starten in Duitsland

Vaak is het zinvol om een Duitse vestiging of zelfs een Duitse dochteronderneming op te richten. Een goed doordachte en gedegen vormgeving van de statuten is dan van essentieel belang. Zo kunnen onnodige geschillen tussen aandeelhouders worden voorkomen.

Wij verstrekken ook juridisch advies aan Nederlandse start-ups die hun activiteiten naar Duitsland willen uitbreiden.

Het team van Lutze Rechtsanwälte bekijkt samen met u welke vorm van ondernemen in Duitsland bij uw bedrijf past.

Onze expertise in het Duitse ondernemingsrecht

 • Opstellen van agentuurovereenkomsten
 • Vormgeving van dealerovereenkomsten
 • Opstellen van statuten van een GmbH of van een andere rechtsvorm
 • Opzetten van aanstellingsovereenkomsten met de bestuurder(s)
 • Beperking van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vereffening van een vennootschap

Uiteraard staan wij u ook ter zijde bij geschillen met uw Duitse zakenpartners! Heeft u vragen over het Duitse ondernemingsrecht? Neem gerust contact op met een Nederlandstalige advocaat van Lutze Rechtsanwälte.

 

Thema’s rondom het Duitse ondernemingsrecht

GmbH oprichten in Duitsland? Veelgestelde vragen

  Het stamkapitaal van een (klassieke) GmbH bedraagt ten minste 25.000 euro. Hiervan dient vóór de aanmelding van de GmbH ten minste 12.500 euro te zijn ingelegd.
  In de statuten kan ook een lager stamkapitaal dan 25.000 euro overeengekomen worden, waarbij het stamkapitaal niet lager mag zijn dan 1 euro. Officieel moet de vennootschap dan het aanhangsel “UG (haftungsbeschränkt)” hanteren. In de volksmond wordt deze subvorm van de GmbH ook wel “1-Euro-GmbH” genoemd. Lees ook het artikel: Toegang verkrijgen tot de Duitse markt door het oprichten van een GmbH
  De UG oftewel “1-Euro-GmbH” is een variant van de GmbH, waarop alle voorschriften van het recht van de GmbH van toepassing zijn, voor zover uitdrukkelijk afwijkingen niet door de wet zijn geregeld. De UG heeft in de praktijk een nogal slecht imago als Duitse “Ltd”.
  Wanneer de notaris de aanmelding van de GmbH naar het kantongerecht (handelsregister) heeft gestuurd, duurt het nog circa één tot twee weken voordat uw GmbH in het handelsregister is ingeschreven.