Blog
30 juni 2016

Duits minimumloon wordt op 1 januari 2017 verhoogd

De adviescommissie “Mindestlohn” heeft de Duitse Bondsregering geadviseerd het wettelijk minimumloon in Duitsland per 1 januari 2017 te verhogen van € 8,50 bruto per uur naar € 8,84 bruto per uur. De Duitse Minister van Werkgelegenheid heeft aangegeven het advies van de commissie over te willen nemen en in een betreffende verordening vast te willen leggen.

Voor wie geldt het verhoogde minimumloon?

In principe hebben alle werknemers in Duitsland vanaf 2017 aanspraak op het verhoogde bruto minimumloon van € 8,84 per uur. Een uitzondering geldt voor jongeren onder de 18, leerlingen, stagiaires, langdurig werklozen en vrijwilligers. Voor bedrijven in de land-, tuin- en bosbouw geldt een overgangsregeling op basis van een CAO.

Nederlandse bedrijven met werknemers in Duitsland

Het Duits minimumloon geldt ook voor werknemers van buitenlandse bedrijven die tijdelijk in Duitsland aan het werk zijn. Voor buitenlandse bedrijven in de bouw, de horeca, de expeditie-, transport en logistieke sector, alsmede voor beroepen in de schoonmaakbranche, de op- en afbouw van beurzen en tentoonstellingen, en in de vleesverwerkende sector gelden sinds 1 januari 2015 zelfs een aantal aanvullende meldings- en documentatieverplichtingen wanneer ze hun werknemers werkzaamheden in Duitsland laten uitvoeren. Zij moeten iedere dienstverlening of klus schriftelijk melden vóórdat het werk wordt uitgevoerd. De melding moet worden gedaan bij de Duitse douane (lees hierover meer in de weblog: “Administratieve rompslomp voor Nederlandse bedrijven door de nieuwe Duitse minimumloonwet”).

Het Duitse minimumloon zal na de verhoging op 1 januari maar enkele centen lager liggen dan het Nederlands minimumloon bij een 40-urige werkweek. Echter het Nederlands minimumjeugdloon ligt onder het Duits minimumloon. Let hier dus goed op wanneer u werknemers jonger dan 23 jaar die in Nederland het minimumjeugdloon onvangen, werk laat uitvoeren in Duitsland. Deze werknemers moeten voor hun werkzaamheden in Duitsland het Duitse minimumloon uitbetaald krijgen.

Gevolgen van overtredingen van de minimumloonwet

Werkgevers die hun werknemers niet het wettelijk minimumloon uitbetalen, begaan een overtreding. Op niet-naleving van de minimumloonwet staan hoge boetes.

Heeft u vragen over het Duitse arbeidsrecht of over het wettelijk minimumloon in Duitsland? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.