Blog
10 mei 2022

Dienstverleners moeten op hun website opzegbutton ter beschikking stellen

Sinds 1 januari 2022 gelden in Duitsland nieuwe wettelijke voorschriften voor de verkoop en levering van goederen met digitale elementen en diensten. Doel van de voorschriften is de consumentenbescherming te verbeteren.

Goederen met digitale elementen en diensten

De regeling is van toepassing op velerlei soorten diensten, zoals:
– de aankoop van digitale inhoud (bv. software, apps, e-boeken, muziek, videospelletjes),
– het aanbieden van digitale diensten (bv. hosting, software-as-a-service, cloud computing, sociale media, streamingdiensten, online coaching),
– het aanbieden van goederen met geïntegreerde digitale elementen (bv. smart tv, smart watch, “smarte” huishoudapparaten).

> Lees meer

11 oktober 2019

Online-marktplaatsen kunnen van verkopers een bewijs over de fiscale registratie eisen

Duitse consumenten kopen het liefst via online marktplaatsen zoals Amazon en Ebay. Zo blijkt uit de ‘Online Monitor 2018’ van het Handelsverband Deutschland (HDE) dat maar liefst 46 procent van de Duitse e-commerce omzet inmiddels via Amazon wordt gerealiseerd.

Wanneer zijn buitenlandse ondernemers verplicht omzetbelasting in Duitsland te betalen?

Ondernemers die gevestigd zijn in het buitenland en die hun producten via online marktplaatsen verkopen, zijn onder bepaalde voorwaarden in Duitsland aan omzetbelasting onderworpen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer zij in totaal meer dan € 100.000,00 aan producten per jaar aan consumenten in Duitsland verkopen. > Lees meer

6 juni 2018

Eetbare insecten: onsmakelijk of voedsel van de toekomst?

Sinds 1 januari 2018 geldt de nieuwe Europese Novel Food-Verordening (EU) 2015/2283. Deze verordening sluit de tot dusver bestaande juridische hiaten voor het in de handel brengen van insecten als levensmiddel. Talrijke start-ups hebben in een vroeg stadium de potentiële kansen gezien en leveren inmiddels eetbare insecten aan supermarktketens.

Meelwormburgers, krekelpesto, miereneieren of sprinkhaanspiezen. Onsmakelijk? Toch worden insecten in grote delen van de wereld heel vanzelfsprekend gegeten. Ze zijn rijk aan voedingstoffen en hebben vergeleken met vlees een heel kleine ecologische voetafdruk. Ze hebben veel minder voeding nodig dan de conventionele vleesleveranciers en stoten amper broeikasgassen uit. Wat dat betreft worden ze terecht gezien als voedingsmiddel van de toekomst en als echt alternatief voor conventionele vleesproducten. Tegelijkertijd werpt het nuttigen van insecten als levensmiddel vragen op, onder meer van juridische aard. > Lees meer

25 oktober 2017

Bio-certificaat verplicht voor de online-handel met biologische producten

In supermarkten en zelfs bij de Duitse discounters horen bio-producten inmiddels standaard tot het assortiment. Volgens de “Bund Ökologische Lebenmittelwirtschaft” is de omzet van biologische producten in Duitsland in 2016 met 9,9 % gestegen. De handel met biologische producten heeft een volume van in totaal 9,48 miljard euro. Steeds meer retailers zetten inmiddels in op de online-verkoop van biologische levensmiddelen. De afzet van biologische producten via dit distributiekanaal zal echter in de toekomst lastiger worden. Volgens een actuele uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet ook de online-handel met biologische producten namelijk een bio-certificaat conform de Europese Verordening inzake biologische productie bezitten.

> Lees meer

26 januari 2017

Verplichte informatie op de website van bedrijven in Duitsland

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en een website of een facebook-pagina hebben, zijn wettelijk verplicht om een Impressum te hanteren. Het Impressum is een soort colofon. De bezoeker van de website moet met een muisklik op het Impressum onder meer vast kunnen stellen, wie er achter de door hem bezochte website schuilt en hoe hij met diegene contact kan opnemen.

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en die binnen Duitsland persoonsgegevens verwerken zijn bovendien verplicht om zich aan de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens te houden. Daarom moeten ze op hun website ook een privacyverklaring hanteren.

De vraag is nu of ook bedrijven die niet in Duitsland maar in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederland, gevestigd zijn, verplicht zijn om een Impressum en/of een privacy verklaring conform Duits recht te hanteren. > Lees meer

21 augustus 2016

Webshops moeten afgedankte elektrische apparaten terugnemen

Verkoopt u via een webshop elektrische of elektronische apparatuur op de Duitse markt? Dan is de Duitse elektrowetgeving, het zogenaamde “Elektrogesetz” op u van toepassing. Deze wetgeving is in oktober 2015 gewijzigd en sinds kort ook van toepassing op webshops. > Lees meer

23 februari 2016

Webshops moeten op alternatieve geschillenbeslechting wijzen

Verkoopt u producten aan consumenten via een Duitse webshop? Dan weet u beslist, dat uw webshop het Duitse consumentenrecht in acht moet nemen. Het Duitse consumentenrecht omvat onder meer bepaalde informatieplichten. Een van de informatieplichten is bijvoorbeeld de verplichting, om op de website een Impressum (vergelijkbaar met een colofon) te hanteren. Sinds kort bestaat er nog een aanvullende informatieplicht. > Lees meer

24 juni 2015

De Europese privacyverordening komt eraan

De ministers van Justitie van de Europese lidstaten zijn het afgelopen week eens geworden over het voorstel van de Commissie voor de Algemene verordening gegevensbescherming. De volgende stap is dat het Europees Parlement de conceptverordening goedkeurt danwel aanpast. De onderhandelingen hierover gaan vandaag van start. De verwachting is dat er voor het einde van 2015 een definitief akkoord wordt bereikt.
> Lees meer

20 mei 2015

Online kansen voor de maakindustrie in Duitsland

Online biedt Duitsland ook op de B2B markt vele kansen voor Nederlandse bedrijven. Terwijl de B2C markt bijna volwassen is, wordt er een B2B groei van 30-40% voorspeld. De Duitse B2B e-commerce markt kan dus groeien van 35 naar 50 miljard euro in 2015. Daarom organiseert de Kamer van Koophandel de bijeenkomst Road2Germany “Maakindustrie meets e-commerce” op 25 juni a.s.

> Lees meer

11 augustus 2014

Retourenmanagement voor webshops

Retourzendingen hebben een groot effect op het succes in de (Duitse) internethandel. Dat blijkt uit een onderzoek van het ibi research instituut van de Universiteit Regensburg. Volgens dit onderzoek bestellen vier op de tien klanten producten met de mogelijkheid om deze producten weer te retourneren in het achterhoofd. Dit geldt met name voor kledingstukken, die bezonder vaak geretourneerd worden omdat de klant de kleding pas na levering aan kan passen. Maar ook een onvolledige productbeschrijving is vaak de reden voor een retourzending. > Lees meer