Blog
31 augustus 2016

Duitse douane controleert bedrijven op naleving minimumloon

De Duitse douane heeft in 2015 400.000 bedrijven gecontroleerd op naleving van de minimumloonwet. Dit blijkt uit een mededeling van de Duitse bondsregering.

Het minimumloon in Duitsland

Sinds 1 januari 2015 geldt in Duitsland een minimumloon. Werknemers hebben recht op een uurloon van minstens € 8,50 bruto. In bepaalde sectoren zoals de bouwbranche geldt zelfs een hogere minimumloon in verband met het Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Ook buitenlandse bedrijven moeten zich aan de minimumloonwet resp. het Arbeitnehmer-Entsendegesetz houden wanneer ze hun werknemers werkzaamheden in Duitsland laten verrichten. Om dit te kunnen controleren heeft de Duitse wetgever omvangrijke meldings- en documentatieplichten aan bedrijven uit bepaalde branches opgelegd. De naleving van deze meldings- en documentatieplichten wordt gecontroleerd door de Duitse douane (afdeling Finanzkontrolle Schwarzarbeit, afgekort FKS). Aan bedrijven die de bovengenoemde plichten niet naleven kan de FKS flinke boetes opleggen en voor de bestuurders van de betreffende bedrijven kan het ook een strafrechtelijk staartje krijgen.

Duitse douane kent geen gedoogbeleid

Dat de Duitse douane geen gedoogbeleid kent, blijkt uit de cijfers over het jaar 2015 die Duitse Bondsregering onlangs heeft gepubliceerd:

  • Aantal gecontroleerde bedrijven: 400.000
  • Aantal vervolgens ingestelde strafprocedures: 106.000 (3.000 meer dan in 2014)
  • Aantal onderzoeken wegens overtredingen in verband met het minimumloon: 2.900; waarvan overtredingen van de Minimumloonwet: ca. 700; overtredingen van sectorspecifieke minimumloonregels volgens het Arbeitnehmer-Entsendegesetz: ca. 2.100; overtreding van het minimumloon conform het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz: bijna 100.

Gering aantal overtredingen van de minimumloonwet

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat er in 2015 een verhoudingsgewijs gering aantal overtredingen van de minimumloonwet zijn vastgesteld. Slechts in circa 700 van de 2.900 gevallen betrof het overtredingen van de minimumloonwet. Een veel grotere betekenis hebben blijkbaar de sectorspecifieke minimumlonen, zoals bijvoorbeeld in de bouwsector. Daar werden immers 2.100 gevallen wegens overtreding van de minimumloonbepalingen door de FKS opgespoord. In maar liefst 106.000 gevallen heeft de Officier van Justitie vervolgens een strafrechtelijk onderzoek opgestart. Dit is een toename van 3% ten opzichte 2014.

Wilt u weten of u onder de Duitse minimumloowet valt of heeft u hulp nodig bij het aanmelden van uw werknemers bij de Duitse douane? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten. Wij maken u wegwijs in het Duitse arbeidsrecht.