Blog
23 juni 2016

Europese inbreukprocedure tegen de Duitse minimumloonwet gaat de tweede ronde in

Werknemers in Duitsland hebben sinds 1 januari 2015 recht op een wettelijk minimumloon van € 8,50 bruto per uur. Ook Nederlandse bedrijven, waaronder de transportbranche, die hun werknemers werk laten uitvoeren in Duitsland zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Bovendien moeten bepaalde branches omvangrijke meldings- en documentatieplichten in acht  nemen.

Voorlopige uitzondering voor transitovervoer

Er bestaat een meningsverschil over de vraag of deze meldings- en documentatieplichten ook gelden  voor Nederlandse en andere buitenlandse transportbedrijven die goederen naar Duitsland vervoeren. De Europese Commissie acht de betreffende regeling in strijd met het Europese recht. De Commissie is in mei 2015 een procedure tegen Duitsland opgestart. Voor het transitovervoer per vrachtwagen door Duitsland is de toepassing van de minimumloonwet op buitenlandse vrachtwagenchauffeurs daarom voorlopig uitgesteld. Totdat duidelijk is of de Duitse voorschriften wel conform europees recht zijn. Het uitstel geldt echter niet voor grensoverschrijdend vrachtverkeer dat in Duitsland laadt of lost en ook niet voor de zogenaamd cabotagevervoer (binnenlands goederenvervoer door buitenlandse chauffeurs).

De Europese Commissie leidt tweede fase van een inbreukprocedure in

Het is Duitsland tot dusver niet geluk om de bezwaren van de Europese Commissie uit de weg te ruimen. Volgens de Europese Commissie is de toepassing van de minimumloonwet op grensoverschrijdende vervoersdiensten, die slechts in beperkte mate betrekking hebben op het grondgebied van de betreffende lidstaat, niet te rechtvaardigen. Hierdoor worden onredelijke administratieve belemmeringen gecreeërd. Een goed geolied functioneren van de binnenmarkt wordt gehinderd. Er bestaan adequatere maatregelen ten behoeve van de sociale bescherming van werknemers, die tegelijkertijd een vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk maken, aldus de Commissie.

De Europese Commissie heeft daarom op 16 juni 2016 de tweede fase van een inbreukprocedure tegen Duitsland op grond van de systematische toepassing van de minimumloonvoorschriften op grensoverschrijdende transporten ingeleid. Duitsland heeft nu twee maanden de tijd om op de argumenten van de Europese Commissie te reageren.

Heeft u vragen met betrekking tot transportwerkzaamheden in Duitsland? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.