Blog
31 oktober 2014

Opdrachtgever aansprakelijk voor minimumloon

Geeft uw bedrijf regelmatig opdracht aan andere ondernemingen om werkzaamheden in Duitsland uit te voeren danwel diensten te verrichten? Vergeet dan niet dat er in Duitsland per 1 januari 2015 een algemeen minimumloon ter hoogte van € 8,50 bruto/uur wordt ingevoerd (zie ook mijn blog d.d. 1 augustus jl.). De opdrachtgever staat straks garant voor het algemeen minimumloon ten opzichte van werknemers van de opdrachtnemer en diens onderaannemers.

Ketenaansprakelijkheid minimumloon

Voor bouwbedrijven geldt al sinds een aantal jaren een vergelijkbare regeling met betrekking tot het minimumloon conform de cao voor de bouwnijverheid (zie artikel 14 AEntG). Deze regeling is analoog van toepassing op het algemeen minimumloon (zie artikel 13 MiLoG). Betaalt de opdrachtnemer dus geen loon meer aan zijn werknemers, omdat hij bijvoorbeeld failliet is, dan kunnen de werknemers hun schade op u als opdrachtgever verhalen. Denk er dus goed over na met welke partij u in Duitsland aan de slag gaat!

Heeft u vragen over het minimumloon in Duitsland? Neem dan contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.