Blog
11 oktober 2019

Online-marktplaatsen kunnen van verkopers een bewijs over de fiscale registratie eisen

Duitse consumenten kopen het liefst via online marktplaatsen zoals Amazon en Ebay. Zo blijkt uit de ‘Online Monitor 2018’ van het Handelsverband Deutschland (HDE) dat maar liefst 46 procent van de Duitse e-commerce omzet inmiddels via Amazon wordt gerealiseerd.

Wanneer zijn buitenlandse ondernemers verplicht omzetbelasting in Duitsland te betalen?

Ondernemers die gevestigd zijn in het buitenland en die hun producten via online marktplaatsen verkopen, zijn onder bepaalde voorwaarden in Duitsland aan omzetbelasting onderworpen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer zij in totaal meer dan € 100.000,00 aan producten per jaar aan consumenten in Duitsland verkopen. > Lees meer

3 juni 2016

Tien gouden regels voor succesvol zakendoen in Duitsland

In mijn dagelijkse praktijk adviseer ik Nederlandse ondernemers die zaken doen in Duitsland. Ondernemers die hun producten naar Duitsland exporteren. En ondernemers die zelfs een Duitse dochteronderneming hebben of een GmbH op willen richten. De motivatie om zich op de Duitse markt te richten ligt (terecht) in het feit dat Duitsland de grootste afzetmarkt in Europa is. Duitsland ligt naast de deur en de culturele verschillen niet zo groot zijn. Maar hoe kan deze afzetmarkt het beste veroverd worden? Waar moet u vooraf bij stilstaan en welke concrete stappen moeten genomen worden? Om u op weg te helpen en deze fouten te voorkomen, geef ik u tien tips voor het succesvol zakendoen in Duitsland. > Lees meer

20 januari 2016

Werken in Duitsland: Let op de gewijzigde 183-dagenregeling

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is per 1 januari 2016 in werking getreden. Om dubbele belastingen te voorkomen geldt de volgende algemene regel: Inkomsten uit een dienstbetrekking worden belast in het land waar de werknemer werkzaam is. Wanneer werknemers van uw Nederlands bedrijf slechts voor een bepaald tijdsbestek in Duitsland werkzaam zijn en uw bedrijf geen Duitse vaste inrichting heeft, dan geldt de 183-dagenregeling. Dit houdt in dat het woonland (Nederland) het recht heeft om loonbelasting te heffen, mits de werknemer niet langer dan 183 dagen in het werkland (Duitsland) verblijft.

Een van de wijzigingen in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland betreft deze 183-dagenregeling.

> Lees meer

26 oktober 2015

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is ondertekend. Op 20 oktober 2015 hebben Nederland en Duitsland de zogenaamde “Akten van Bekrachtiging” van het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen uitgewisseld. Zodoende kan het verdrag op 1 januari 2016 in werking treden.

> Lees meer

28 juli 2015

De juiste benadering van de Duitse markt

De Duitse markt biedt Nederlandse bedrijven grote kansen. Maar hoe grijp je deze kansen het beste? Er bestaan drie alternatieve opties voor Nederlandse bedrijven om de Duitse markt op te gaan: (1) Export vanuit Nederland, (2) de oprichting van een (onzelfstandig) filiaal van de Nederlandse onderneming en (3) de oprichting van een GmbH. Maar welk alternatief is het beste? > Lees meer

5 november 2014

De overdrachtsbelasting in Noordrijn-Westfalen gaat omhoog

Bent u van plan om onroerend goed in Duitsland te kopen? In de grote steden in Duitsland zijn de prijzen in de afgelopen jaren duidelijk gestegen door de grote vraag naar onroerend goed. Toch zijn – in vergelijking met Nederland – de prijzen voor onroerend goed in Duitsland nog altijd verhoudingsgewijs laag, vooral als het gaat om onroerend goed buiten de grootstedelijke gebieden. > Lees meer

18 oktober 2013

Duitsland scherpt eisen btw-nultarief aan

Bestelt uw bedrijf goederen bij Duitse leveranciers of levert uw Duitse dochteronderneming of filiaal goederen vanuit Duitsland naar Nederland? Dan krijgt u binnenkort te maken met de Duitse ‘Gelangensbestätigung’. Dit is een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wellicht heeft uw Duitse leverancier u al verzocht om zo’n ‘Gelangensbestätigung’ te ondertekenen? > Lees meer