Uw werknemers vormen de ruggengraat van uw onderneming

Arbeidsrecht

Duits arbeidsrecht

Uw werknemers in Duitsland. Zonder hun know-how en inzet kunt u uw doelstellingen in Duitsland niet bereiken. De basis voor het vertrouwen en de loyaliteit van uw werknemers zijn goede arbeidsovereenkomsten. Zowel bij de vormgeving van arbeidsovereenkomsten als ook bij het dagelijks personeelsmanagment moet er rekening worden gehouden met collectieve arbeidsovereenkomsten in Duitsland en met bedrijfsakkoorden. Op basis hiervan vindt vervolgens de inhoudelijke vormgeving van de arbeidsvoorwaarden plaats.

Arbeidsgeschillen in Duitsland

Of u nu werknemer of werkgever bent: Een arbeidsgeschil gaat u niet in de koude kleren zitten. Het is van groot belang arbeidsgeschillen zo snel mogelijk op te lossen. Wij zijn er echter niet enkel om problemen op te lossen maar ook om deze te voorkomen. Daarom geven wij graag in een vroeg stadium een duidelijk juridisch advies.

Ontslag in Duitsland

Het Duitse ontslagrecht is soepeler geregeld dan het Nederlandse. Een ontslagvergunning zoals in Nederland kent het Duitse arbeidsrecht niet. Hierover kunt u meer lezen op onze themapagina “werknemers in Duitsland“.

Bij ontslagzaken is er veel voordeel te halen door het inschakelen van een advocaat. Als werkgever kunt u bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst kleine vormfouten maken die u uiteindelijk duur kunnen komen te staan.

Als werknemer kunt u met de kennis en deskundigheid van een advocaat proberen de maximale ontslagvergoeding te krijgen of er een betere ontslagregeling uit te slepen.

Onze expertise in het Duitse arbeidsrecht

Wij zetten arbeidsovereenkomsten op, beoordelen arbeidsovereenkomsten en behartigen de belangen van zowel werkgevers als werknemers bij arbeidsrechtelijke geschillen.

Wij adviseren internationaal werkzame ondernemingen bij de detachering van werknemers en beschikken over jarenlange ervaring met betrekking tot het Arbeitnehmerentsendegesetz en de Duitse minimumloonwet. Daarnaast verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen van bestuurders- en managementovereenkomsten
 • Adviseren en procederen bij arbeidsconflicten
 • Advies bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten
 • Procederen in verband met ontslagbescherming
 • Advisering bij arbeidsrechtelijke reorganisatie
 • Arbeidsrechtelijke due diligence bij ondernemenstransacties en bedrijfsovergang

Gerelateerde thema’s

Veelgestelde vragen over het Duits arbeidsrecht

  Neen. Wanneer de koper de activa van een onderneming overneemt, dan kan dit arbeidsrechtelijk een zogenoemde overgang van onderneming tot gevolg hebben. Er is sprake van een overgang van onderneming wanneer de overnemende partij het bedrijf of een onderdeel van het bedrijf dusdanig voortzet, dat de identiteit van het bedrijf in stand blijft. Artikel 613a lid 1 BGB bepaalt dat alle rechten en verplichten voortvloeiend uit arbeidsovereenkomsten, die op het tijdstip van de overgang van onderneming bestaan, van rechtswege overgaan op de nieuwe eigenaar van de onderneming. De opzegging van een arbeidsovereenkomst door de vorige werkgever of door de nieuwe eigenaar naar aanleiding van de overgang van onderneming is nietig.Lees ook onze blog over de termijn waarbinnen de werknemer bezwaar kan indienen tegen de overgang van de arbeidsovereenkomst.
  Op zich heeft een Duitse arbeidsovereenkomst een vergelijkbare structuur en opzet als een Nederlandse arbeidsovereenkomst. Elementen als het begin en de duur van de overeenkomst, proeftijd, arbeidstijden, vergoeding, vakantiedagen, beëindiging van de overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd. Ook dient er rekening gehouden te worden met in Duitsland algemeen geldende CAO’s. Elk Duits arbeidscontract bevat bovendien een functieomschrijving. Lees ook onze blog Werken met Duits personeel
  Het is in principe mogelijk om een rechtskeuze te maken, dus voor het Nederlandse of voor het Duitse recht te kiezen. Maar ook al maakt u een bewuste rechtskeuze, toch kunnen dwingende nationale en Europese bepalingen ter bescherming van de werknemer niet worden uitgesloten.
  Maakt u geen rechtskeuze, dan geldt in beginsel het recht van het land waar de werknemer normaliter zijn werkzaamheden verricht. Meer informatie in de blog Werken met Duits personeel
  Het is doorgaans zinvol om een werknemer die in Duitsland woont en werkt een arbeidsovereenkomst conform Duits recht aan te bieden. Het Duitse ontslagrecht is soepeler geregeld dan het Nederlandse en bij arbeidsrechtelijke geschillen moet de zaak in verband met de woonplaats van de werknemer bij een Duitse rechtbank aanhangig worden gemaakt. Lees ook het thema-artikel Werknemers in Duitsland