Blog
9 december 2014

Duits actieplan energieefficiëntie creëert kansen voor Nederlandse bedrijven

Duitsland dreigt de doelstellingen om de emissie van broeikasgassen terug te dringen niet te halen. De Duitse regering heeft daarom vorige week het actieprogramma “Klimaschutz 2020” en het eveneens nieuwe nationale actieplan energie-efficiëntie aangenomen. Doel is de in Duitsland geproduceerde hoeveelheid koolstofdioxide drastisch te verminderen. De meeste regelingen in het kader van deze beleidsmaatregelen zullen voor eind 2015 in werking treden. Het gaat hierbij om enkele maatregelen die ook Nederlandse ondernemingen extra opdrachten op zouden kunnen leveren. Zo beoogt de Duitse regering bijvoorbeeld middels belastingprikkels voor meer energieefficiëntie bij gebouwen te zorgen. Volgens het actieplan zal er in de periode 2015 tot en met 2019 een subsidievolume van een miljard euro voor de energetische sanering van woonhuizen ter beschikking worden gesteld. > Lees meer

17 juni 2014

Subsidies voor zakendoen in Duitsland

Internationalisering en met name zakendoen in Duitsland biedt nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven. De Duitse economie draait op volle toeren en er bestaat vraag naar Nederlandse producten. Wie de Duitse markt op wil doet er goed aan zich vooraf intensief met het thema “Zakendoen in Duitsland” bezig te houden. Een eerste inleiding krijgt u door mijn weblog “Tien gouden regels voor succesvol zakendoen in Duitsland“ te lezen. Ook het opzetten van een goed onderbouwd businessplan hoort bij de goede voorbereiding. De financiering van het project vormt een centraal element in het businessplan. Idealiter kan een onderneming de stap over de grens met eigen middelen financieren. Toch krijg ik regelmatig de vraag van cliënten welke subsidies voor zakendoen in Duitsland er bestaan.  > Lees meer