Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - bouwen in Duitsland
23 februari 2021

Aanbestedingsregister in Duitsland gaat binnenkort van start

In Duitsland wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een aanbestedingsregister (“Wettbewerbsregister”) om een eerlijke concurrentie bij openbare aanbestedingen en concessieovereenkomsten te bevorderen. Het aanbestedingsregister zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 operationeel worden. Aanbestedende overheidsdiensten kunnen dan voor elke nieuwe opdracht nagaan of de inschrijvers al de aandacht hebben getrokken in verband met een overtreding. Als dit het geval is, zal hun de opdracht niet worden gegund. > Lees meer

10 januari 2017

Duitse minister wil het Soka-Bau vakantiefonds redden

De hoogste Duitse rechtbank voor het arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG), heeft de algemeen verbindend verklaringen van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) uit de jaren 2008, 2010 en 2014 nietig verklaard. Het gevolg van deze uitspraak was dat de basis voor de verplichte bijdragen aan het Duitse Soka-Bau vakantiefonds voor de bouwnijverheid weg was komen te vallen. Over deze uitspraak en welke gevolgen de uitspraak heeft voor Nederlandse bouwbedrijven hebben wij op 13 oktober 2016 een blog geschreven.

Een ongebruikelijk wetsvoorstel om het Soka-Bau vakantiefonds te redden

Uit de Duitse pers was op te maken dat de uitspraak van het BAG tot groot ongenoegen leidde bij de Duitse Minister van Werkgelegenheid Nahles. Veel bedrijven zijn door de uitspraak namelijk met terugwerkende kracht vrijgesteld van de verplichting vakantiegeld af te dragen aan Soka-Bau. > Lees meer

6 december 2016

Per 1 januari kunnen Nederlandse bedrijven werknemers digitaal aanmelden

Nederlandse bouwbedrijven, die hun werknemers naar Duitsland uitzenden om aldaar bouwwerkzaamheden te verrichten, zijn in het kader het “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” verplicht om de bouwplaats en de werknemers vóór het begin van de bouwwerkzaamheden aan te melden bij de Duitse douane. Tot dusver geschiedt de aanmelding per fax. Heel veel Nederlandse bouwbedrijven hebben hieronder geleden omdat het per hand invullen van de formulieren en het versturen per fax een nogal moeizaam klusje is. Na ruim 20 jaar (!) komt hier vanaf 1 januari 2017 verandering in. De aanmeldingen kunnen dan via het internetportaal van de Duitse douane www.meldeportal-mindestlohn.de worden gedaan. > Lees meer

13 oktober 2016

Nederlandse bouwbedrijven kunnen afgedragen vakantiegeld eventueel van Soka-Bau terugvorderen

Nederlandse bouwbedrijven, die sinds 15 mei 2008 in Duitsland bouwactiviteiten hebben uitgevoerd en op basis van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) verplicht vakantiegeld hebben afgedragen aan het vakantiefonds van de Duitse bouwnijverheid (SOKA-Bau), kunnen deze bijdragen eventueel terugvorderen. Dit is mogelijkerwijs het gevolg van een actuele uitspraak van de hoogste Duitse rechtbank voor arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG). > Lees meer

31 augustus 2016

Duitse douane controleert bedrijven op naleving minimumloon

De Duitse douane heeft in 2015 400.000 bedrijven gecontroleerd op naleving van de minimumloonwet. Dit blijkt uit een mededeling van de Duitse bondsregering. > Lees meer

30 juni 2016

Duits minimumloon wordt op 1 januari 2017 verhoogd

De adviescommissie “Mindestlohn” heeft de Duitse Bondsregering geadviseerd het wettelijk minimumloon in Duitsland per 1 januari 2017 te verhogen van € 8,50 bruto per uur naar € 8,84 bruto per uur. De Duitse Minister van Werkgelegenheid heeft aangegeven het advies van de commissie over te willen nemen en in een betreffende verordening vast te willen leggen. > Lees meer

25 februari 2015

Het wettelijk minimumloon in Duitsland

Sinds 1 januari 2015 geldt in Duitsland een wettelijk minimumloon. Werknemers hebben recht op een uurloon van minstens € 9,50 bruto (januari 2021). Ook buitenlandse bedrijven moeten zich aan de minimumloonwet houden wanneer ze hun werknemers werkzaamheden in Duitsland laten verrichten. Om dit te kunnen controleren heeft de Duitse wetgever omvangrijke meldings- en documentatieplichten aan bedrijven uit bepaalde branches opgelegd. Dit heeft geleid tot onrust in de buurlanden van Duitsland, zoals Nederland, België en Polen. De naleving van de minimumloonwet wordt sinds kort ook gecontroleerd door de Duitse douane. Aan werkgevers die hun werknemers niet correct hebben aangemeld en/of niet het minimumloon betalen kunnen flinke boetes worden opgelegd. Bekijk het stappenplan minimumloon om te zien wat u kunt u doen om dit te voorkomen:

> Lees meer

17 december 2014

Administratieve rompslomp voor Nederlandse bedrijven door de nieuwe Duitse minimumloonwet

Op 1 januari 2015 treedt in Duitsland de nieuwe minimumloonwet in werking. Werkgevers moeten hun werknemers dan minstens € 8,50 per uur (bruto) betalen. Ook Nederlandse bedrijven die hun werknemers in Duitsland werk laten uitvoeren zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Maar dat is nog niet alles. De nieuwe Duitse minimumloonwet zal ook voor de nodige administratieve rompslomp zorgen voor Nederlandse bedrijven.  > Lees meer

21 augustus 2014

Sociale verzekeringen binnen de Europese Unie

Ik begeleid talrijke Nederlandse bedrijven, die hun werknemers naar Duitsland uitzenden of een Duitse GmbH oprichten, waar ze hun (Nederlandse) werknemers te werk willen stellen. Deze bedrijven krijgen te maken met het complexe, maar tevens belangrijke thema „sociale verzekeringen“. Onder sociale verzekeringen worden in Duitsland de wettelijke Arbeitslosen-, Renten-, Kranken-, Unfall- en Pflegeversicherung begrepen. In Duitsland wordt de helft van de sociale verzekeringspremies betaald door de werkgever en de andere helft door de werknemer. > Lees meer