Ook in Duitsland gelden de kleine lettertjes! Heeft u ze goed gelezen?

Contractenrecht

Duits contractenrecht

Zaken doen is contracten afsluiten. Zeker in Duitsland. Uw Duitse zakenpartners stellen het op prijs om van begin af aan duidelijke afspraken op schrift te treffen. Dit is geen teken van wantrouwen. In tegendeel. Door samen tot duidelijke afspraken te komen wil men aan een solide basis voor een duurzaame samenwerking bouwen. U kunt dus het vertrouwen van uw Duitse zakenpartners winnen door een gedegen contract aan te bieden; uiteraard conform het Duits contractenrecht. Hierbij helpen wij u graag.

 

Onze expertise van het Duitse contractenrecht

Het opstellen en beoordelen van contracten tussen Duitse en Nederlandse bedrijven behoort tot onze dagelijkse praktijk. Wij concipiëren en beoordelen onder meer:

 • (internationale) koopovereenkomsten,
 • algemene voorwaarden
 • dealerovereenkomsten
 • handelsagentuurovereenkomsten
 • huurovereenkomsten

 

Juridische geschillen in Duitsland

Internationaal zakendoen is leuk zo lang alles op rolletjes loopt. Maar wat als er verschil van mening ontstaat over de afgesloten overeenkomst? Wanneer u een zakelijk geschil krijgt met een Duitse zakenpartner heeft u niet het voordeel van een thuiswedstrijd. U heeft te maken met een ander rechtssysteem, andere regelgeving, de Duitse taal. Op zo’n moment is het een goede beslissing om een Duitse advocaat (Rechtsanwalt) in de arm te nemen om u te vertegenwoordigen. De advocaten van Lutze Rechtsanwälte kennen het Duitse recht en het rechtssysteem van binnenuit. En zij leggen u de stand van zaken in helder Nederlands uit.

Heeft u een zakelijk geschil in Duitsland, neem dan contact op met een Nederlandstalige advocaat van Lutze Rechtsanwälte.

 

Gerelateerde thema’s

 

Veelgestelde vragen over het Duits contractenrecht

  Om rechtsgeldig deel uit te maken van een internationale koopovereenkomst moet er rekening worden gehouden met een aantal punten, zoals de wijze waarop u meedeelt dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en de taal waarin de algemene voorwaarden beschikbaar zijn gesteld aan uw klant. Voor meer toelichting zie: Algemene voorwaarden bij internationale koopovereenkomsten
  In de praktijk ziet men regelmatig gebeuren dat Nederlandse bedrijven hun Nederlandse algemene voorwaarden in het Duits laten vertalen en deze kortweg onder het Duitse recht laten vallen. Dit leidt er naar ervaring toe, dat deze algemene voorwaarden dan geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met het Duitse AGB-recht en dus niet rechtsgeldig zijn! Lees ook: Algemene voorwaarden bij het zakendoen in Duitsland
  1. Het Weens koopverdrag (auch Convention on the International Sale of Goods of CISG) is een internationaal verdrag dat in 94 staten van toepassing is. Het Weens Koopverdrag beoogt uniforme, voor partijen eenvoudige en overzichtelijke rechtsregels voor het internationale handelsverkeer op te stellen.
  2. Bij onderhandelingen met buitenlandse of Duitse contractspartijen biedt het CISG door zijn wijdverbreide toepassing een aanzienlijk betere afdwingbaarheid dan bijvoorbeeld het Nederlandse recht.
  3. Het CISG biedt rechtszekerheid. Als internationaal verdrag heeft het voorrang op het nationale recht en wordt het autonoom – d.w.z. wereldwijd zo uniform mogelijk – geïnterpreteerd. De gebruiker van het CISG wordt beschermd tegen ondoorzichtige veranderingen in het recht in het buitenland.
  4. Het uitsluiten van het CISG (met name in algemene voorwaarden) is lastig en gaat regelmatig mis (zie ook algemene-voorwaarden-bij-internationale-koopovereenkomsten/)
  5. Het CISG biedt de importeur de mogelijkheid tot een vordering tot schadevergoeding die vergelijkbaar is met een garantie. De verkoper is aansprakelijk voor plichtsverzuim, met inbegrip van gebreken aan het verkochte voorwerp en zelfs gederfde winst; en dit – anders dan in het Duitse recht – ongeacht de schuld. Een dergelijke aansprakelijkheid is naar Duits recht niet van toepassing.
  6. Van het CISG kan geheel of gedeeltelijk worden afgezien (echter zie punt 4).
  In de praktijk van de internationale verkoop van goederen komen de contracterende partijen vaak de “Internationale Handelstermen” (Incoterms) overeen. De Incoterms regelen de essentiële verplichtingen van verkoper en koper voor alle internationale leveringscontracten. De bekendste Incoterms zijn de clausules “FOB” – “Free On Board” en “CIF” – “Costs Insurance and Freight”.