Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - internationalisering
7 november 2017

Actueel onderzoek over Duitse start-up bedrijven

De Duitse Start-up-Monitor (DSM) is het meest omvattende rapport over Duitse start-up bedrijven. Recentelijk is de vijfde editie van het rapport verschenen. Voor dit rapport heeft het Bundesverband Deutsche Start-ups in samenwerking met de Universiteit Duisburg-Essen en KPMG de respons van ruim een kwart van de circa 6250 Duitse start-up bedrijven geanalyseerd. Wij zetten de actuele cijfers van de DSM (2017) voor u op een rij: > Lees meer

17 april 2015

Kansen voor de Nederlandse creatieve industrie in Duitsland

De creatieve industrie behoort tot de topsectoren in Nederland. Op 23 april a.s. aanstaande organiseren de Kamer van Koophandel en haar netwerkpartners in de creatieve industrie Road2Germany Creatieve Industrie 2015/2016. Het topteam zal het actieprogramma voor Duitsland 2015/2016 presenteren. Een goede gelegenheid voor de deelnemers om ervaringen met betrekking tot de Duitse markt uit te wisselen. Want  juist voor de creatieve industrie biedt de Duits markt veel kansen. De bruto toegevoegde waarde van deze branche is qua omvang vergelijkbaar met de grote industriesectoren als de automobielbranche, machinebouw en ICT. > Lees meer

17 juni 2014

Subsidies voor zakendoen in Duitsland

Internationalisering en met name zakendoen in Duitsland biedt nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven. De Duitse economie draait op volle toeren en er bestaat vraag naar Nederlandse producten. Wie de Duitse markt op wil doet er goed aan zich vooraf intensief met het thema “Zakendoen in Duitsland” bezig te houden. Een eerste inleiding krijgt u door mijn weblog “Tien gouden regels voor succesvol zakendoen in Duitsland“ te lezen. Ook het opzetten van een goed onderbouwd businessplan hoort bij de goede voorbereiding. De financiering van het project vormt een centraal element in het businessplan. Idealiter kan een onderneming de stap over de grens met eigen middelen financieren. Toch krijg ik regelmatig de vraag van cliënten welke subsidies voor zakendoen in Duitsland er bestaan.  > Lees meer

29 maart 2013

Kennisclusters en innovatiebeleid in Noordrijn-Westfalen

Geografisch gezien is Nederland zo plat als een dubbeltje; en toch zijn de Nederlandse „Valleys“ voor iedere ondernemer een begrip. Bedoeld zijn natuurlijk de „Food Valley“, de „Energy Valley“ en de „Health Valley“ etc.; allemaal technologieclusters, die erop zijn opgericht de contacten tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven nog sterker te maken. Ervaring heeft geleerd dat Nederlandse bedrijven, die tot een van de bovengenoemde „Valleys“ horen, heel openstaan voor internationalisering, omdat zij hun know-how ook in het buitenland winstgevend aan de man willen brengen. De focus ligt dan vaak op Duitsland als belangrijkste exportmarkt voor Nederlandse bedrijven. > Lees meer

8 november 2012

Amazon.de als stroomversneller voor uw Duitse webshop?

Tijdens een presentatie over de juridische aandachtspunten voor webshops in Duitsland, die ik onlangs bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam heb gegeven, vroeg een van de deelnemers naar de mogelijkheid om via Amazon.de producten aan te bieden. Voor vele andere webshophouders was deze mogelijkheid onbekend. Een goede aanleiding voor mij om deze mogelijkheid kort te schilderen, want met een omzet van 3,34 miljard euro is Amazon met afstand de grootste online retailer van Duitsland. > Lees meer

18 oktober 2012

Kansen voor de Nederlandse agribusiness in Duitsland

Op 25 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Foodvalley-Expo weer plaats, hèt event voor de AgroFood-sector. De AgroFood-sector is voor de Nederlandse export een van de belangrijkste exportsectoren. Het is voor Nederland wat de autoindustrie is voor Duitsland. De sector AgroFood omvat zowel de primaire productie als de bewerking, verwerking, vermarkting en distributie van voedsel. Het is een industrietak met een hoog percentage MKB. De exportwaarde van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie is jaarlijks met 4,2% gestegen in de afgelopen vijftien jaar. > Lees meer