Blog
17 december 2014

Administratieve rompslomp voor Nederlandse bedrijven door de nieuwe Duitse minimumloonwet

Op 1 januari 2015 treedt in Duitsland de nieuwe minimumloonwet in werking. Werkgevers moeten hun werknemers dan minstens € 8,50 per uur (bruto) betalen. Ook Nederlandse bedrijven die hun werknemers in Duitsland werk laten uitvoeren zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Maar dat is nog niet alles. De nieuwe Duitse minimumloonwet zal ook voor de nodige administratieve rompslomp zorgen voor Nederlandse bedrijven. 

Meldings- en documentatieplichten

Want voor beroepen in de bouw, de horeca, de expeditie-, transport en logistieke sector, alsmede voor beroepen in de schoonmaakbranche, de op- en afbouw van beurzen en tentoonstellingen, en in de vleesverwerkende sector gelden vanaf 1 januari 2015 een aantal aanvullende meldings- en documentatieverplichtingen. Deze verplichtingen gelden ook voor buitenlandse werkgevers die in de bovengenoemde sectoren actief zijn en hun werknemers in Duitsland inzetten. Zij zullen vanaf 1 januari a.s. schriftelijk melding moeten doen van iedere dienstverlening vóórdat het werk wordt uitgevoerd. De melding moet worden gedaan bij de Duitse douane. Bij de melding moeten onder meer de persoonsgegevens van de werknemer die het werk uitvoert worden aangegeven, de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en de duur van de werkzaamheden. Bovendien moeten de werkgevers een locatie in Duitsland aangeven, waar documenten worden bewaard, waaruit blijkt dat het minimumloon wordt betaald. Dezelfde meldingsplicht geldt overigens ook voor uitzendbureaus die werknemers in de eerder genoemde sectoren aan een inlener in Duitsland tewerkstelt.

Nederlandse bouwbedrijven zullen deze verplichtingen wel bekend voorkomen. In de bouwbranche gelden deze regels namelijk reeds sinds jaren op grond van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz (zie ook mijn weblog d.d. 28 februari 2013). Het is dan ook logisch dat de Duitse wetgever het bij deze wet behorende boetestelsel dan ook maar meteen heeft overgenomen. Werkgevers die hun werknemers niet correct aanmelden kan een boete van (maximaal) € 30.000,- worden opgelegd. Bij een overtreding van het wettelijk minimumloon bestaat er zelfs een boete van (maximaal) € 500.000,-. Tevens staat de opdrachtgever straks garant voor het algemeen minimumloon ten opzichte van werknemers van de opdrachtnemer en diens onderaannemers (zie ook mijn weblog d.d. 31 oktober jl.).

Bij de melding van uw werknemers ben ik u graag behulpzaam.