Blog
17 januari 2014

Minimumloon wordt ingevoerd in de Duitse vleesindustrie

De lage lonen in de Duitse vleesindustrie zijn al een hele tijd onderwerp van discussie. Aan deze discussie is nu voorlopig een einde gekomen. De Duitse vakbonden en de werkgevers zijn het in een nieuwe CAO eens geworden over de invoering van een minimumloon voor de vleesindustrie. Vanaf 1 juli 2014 ontvangen de 80.000 werknemers in de Duitse vleessector 7,75 euro per uur. Dit bedrag wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd volgens het onderstaande schema.

Minimumloon voor de vleesverwerkende industrie

Verhoging van het minimumloon met ingang van:
1 juli 2014: € 7,75/uur
1 december 2014: € 8,00/uur
1 oktober 2015: € 8,60/uur
1 december 2016: € 8,75/uur.

De CAO heeft een looptijd tot 31 december 2017.

Nederlandse werknemers die naar Duitsland worden uitgezonden

Het is de bedoeling dat de CAO algemeen verbindend wordt verklaard en daardoor dus ook voor uitgezonden buitenlandse werknemers geldt. In dit kader dient er rekening mee te worden gehouden, dat de vleesverwerkende sector in het Arbeitnehmer-Entsendegesetz wordt opgenomen. Het Arbeitnehmer-Entsendegesetz beoogt de minimale arbeidsvoorwaarden voor grensoverschreidend ingezette werknemers te waarborgen. Indien het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voor de vleesverwerkende industrie gaat gelden, dan heeft dit voor Nederlandse ondernemingen uit de vleesverwerkende sector concreet tot gevolg, dat al hun naar Duitsland uitgezonden werknemers vanaf 1 juli 2014 vóór het begin van de tewerkstelling in Duitsland moeten worden aangemeld bij de Duitse douane. Ook moeten de werknemers dan uitgerust zijn met alle benodigde documenten in het Duits (arbeidsovereenkomst, loonstrookje, A 1-verklaring etc.). De bovengenoemde aanmelding dient te geschieden met behulp van een amtelijk formulier. Om boetes te voorkomen, moet het aanmeldingsformulier accuraat worden ingevuld.

Overigens dienen vleesverwerkende bedrijven hun werkzaamheden in Duitsland ook aan te melden bij de Duitse Handwerkskammer. Het verwerken van vlees is immers een ambacht (“Fleischer“). Ik ben u graag behulpzaam bij de voorbereiding van de bovengenoemde stukken.