DSC_5494_FensterLogo

Wat zijn de fiscale gevolgen van ondernemen in Duitsland?

Belastingrecht

Goed geïnformeerd over het Duits belastingrecht

Een bedrijf dat in Nederland gevestigd is en in Duitsland zaken doet, is in beginsel niet belastingplichtig in Duitsland. Ware het niet zo, dat het Duitse en internationale belastingrecht een aantal uitzonderingen kent, die kunnen leiden tot belastingplicht in Duitsland. Er bestaat dus wel degelijk een aantal valkuilen. Bent u hierover goed geïnformeerd, dan kunt u uw stappen op de Duitse markt beter plannen en vermijdt u meningsverschillen met de Duitse belastingdienst. Voorkomen is beter dan genezen!

Ook in het kader van de oprichting van een Duitse GmbH is het Duitse belastingrecht een belangrijk onderwerp.

 

Onze expertise op het gebied van het Duitse belastingrecht

Wij maken u wegwijs in het doolhof van het Duitse belastingrecht. Wij adviseren onze cliënten onder meer met betrekking tot:

  • Fiscale vaste inrichtingen in Duitsland
  • Duitse vennootschapsbelasting
  • Duitse omzetbelasting
  • Voorheffingsregeling

Onze Nederlandstalige advocaten helpen u tevens bij het vinden van de juiste structuur voor uw Duitse dochteronderneming.

 

 Gerelateerde thema’s

Vaakgestelde vragen uit onze praktijk

    Een fiscale vaste inrichting is belastingplichtig in Duitsland. Het bestaan van een fiscale vaste inrichting ligt niet altijd even voor de hand. Ter illustratie: De ondertekening van contracten ter plekke bij de Duitse klant is voor de Duitse belastingdienst een indicatie voor het bestaan van een fiscale vaste inrichting in Duitsland. Ook het aanstellen van een Duitse handelsagent, die de bevoegdheid heeft om namens de Nederlandse onderneming contracten af te sluiten, of het huren van kantoorruimte in Duitsland kan tot deze fiscale gevolgen leiden. Lees ook: Fiscale gevolgen van ondernemen in Duitsland.
    Alle vergoedingen voor bouwprestaties, die in Duitsland voor een bedrijf of een publieke instelling worden verricht, vallen onder de bouwvoorheffingsregeling. De bouwvoorheffingsregeling houdt concreet in dat de opdrachtgever van bouwprestaties 15 procent van het factuurbedrag aan de Duitse fiscus (Finanzamt) moet afdragen, indien het uitvoerende bedrijf op het tijdstip van betaling geen geldige vrijstellingsverklaring (Freistellungsbescheinigung) van het Finanzamt kan tonen. Wij zijn u graag behulpzaam bij het aanvragen van een vrijstellingsverklaring. Lees ook: De bouwvoorheffingsregeling in Duitsland