Blog
6 december 2016

Per 1 januari kunnen Nederlandse bedrijven werknemers digitaal aanmelden

Nederlandse bouwbedrijven, die hun werknemers naar Duitsland uitzenden om aldaar bouwwerkzaamheden te verrichten, zijn in het kader het “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” verplicht om de bouwplaats en de werknemers vóór het begin van de bouwwerkzaamheden aan te melden bij de Duitse douane. Tot dusver geschiedt de aanmelding per fax. Heel veel Nederlandse bouwbedrijven hebben hieronder geleden omdat het per hand invullen van de formulieren en het versturen per fax een nogal moeizaam klusje is. Na ruim 20 jaar (!) komt hier vanaf 1 januari 2017 verandering in. De aanmeldingen kunnen dan via het internetportaal van de Duitse douane www.meldeportal-mindestlohn.de worden gedaan. Bedrijven die erg zijn gehecht aan de aanmelding per fax kunnen dit nog tot 30 juni 2017 zo doen. Daarna zullen ook deze bedrijven zich net als de Duitse douane aan het digitale tijdperk moeten wagen.

Aanmeldingen in het kader van de minimumloonwet

Via hetzelfde portaal kunnen dan overigens ook meldingen in het kader van de Duitse minimuloonwet worden verricht. Dit betreft bedrijven uit de horeca, de expeditie-, transport en logistieke sector, alsmede de schoonmaakbranche, de op- en afbouw van beurzen en tentoonstellingen, en de vleesverwerkende sector.

Het invullen van het meldingsformulier

Let op bij het invullen van het meldingsformulier. Hierbij worden door Nederlandse bedrijven nogal eens fouten gemaakt. Een voorbeeld uit de praktijk. Volgens het Arbeitnehmer-Entsendegesetz moet onder meer de achternaam, de voornaam en de geboortedatum van de betreffende werknemer aangegeven worden. Een Nederlandse aannemer meldt zijn werknemer Jan Jansen vervolgens aan als J. Jansen, geboren op 01-01-1965 aan. Resultaat: een foutieve aanmelding. Voornamen dienen namelijk uitgeschreven te worden. De Nederlandse gewoonte om voornamen af te korten wordt door de Douane niet als excuus aanvaard en dus beboet.

Bovendien dienen vertalingen van de arbeidsovereenkomsten, loonstroken en urenstaten van de werknemers op de bouwplaats aanwezig te zijn. En last but not least dient het Nederlandse bouwbedrijf over een Duits adres te beschikken waar post van de Duitse douane bezorgd kan worden.
Heeft u hulp nodig bij aanmelden van uw werknemers en bij het opstellen van de nodige stukken? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.