Blog
25 februari 2015

Het wettelijk minimumloon in Duitsland

Sinds 1 januari 2015 geldt in Duitsland een wettelijk minimumloon. Werknemers hebben recht op een uurloon van minstens € 9,50 bruto (januari 2021). Ook buitenlandse bedrijven moeten zich aan de minimumloonwet houden wanneer ze hun werknemers werkzaamheden in Duitsland laten verrichten. Om dit te kunnen controleren heeft de Duitse wetgever omvangrijke meldings- en documentatieplichten aan bedrijven uit bepaalde branches opgelegd. Dit heeft geleid tot onrust in de buurlanden van Duitsland, zoals Nederland, België en Polen. De naleving van de minimumloonwet wordt sinds kort ook gecontroleerd door de Duitse douane. Aan werkgevers die hun werknemers niet correct hebben aangemeld en/of niet het minimumloon betalen kunnen flinke boetes worden opgelegd. Bekijk het stappenplan minimumloon om te zien wat u kunt u doen om dit te voorkomen:

Stap 1: Bent u verplicht om uw werknemers aan te melden?

De minimumloonwet is in beginsel op alle branches van toepassing. Buitenlandse bedrijven die onder een van de volgende branches vallen en hun werknemers werkzaamheden in Duitsland laten verrichten, hebben echter een extra verplichting. Zij moeten hun werknemers vóór begin van de werkzaamheden in Duitsland bij de Duitse douane aanmelden.

 • Bouwsector
 • Transport & Logistiek
 • Vleesverwerkende bedrijven
 • Op- en afbouw van beurzen
 • Bosbouw
 • Horeca
 • Schoonmaken van gebouwen
 • Personenvervoer
 • Kermisbedrijven

Let wel, voor enkele van de bovengenoemde branches geldt aanvullende regelgeving, zoals bijvoorbeeld het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en branchespecifieke cao´s.

Stap 2: Kies het juiste meldingsformulier

Heeft u in stap 1 vastgesteld dat u verplicht bent om uw werknemers bij de Duitse instanties te melden omdat u tot een van de betreffende branches behoort? Kies dan het juiste meldingsformulier. Er bestaat een aantal verschillende meldingsformulieren. Welk formulier voor u van toepassing is, is afhankelijk van de vraag of u de werknemers als werkgever of als inlener in Duitsland te werk stelt en of uw werknemers mobiele werkzaamheden danwel stationaire werkzaamheden verrichten:

•    Meldingsformulier voor werkgevers (nr. 033035)
•    Meldingsformulier voor inleners (nr. 033036)
•    Planning voor werkgevers m.b.t. stationaire werkzaamheden (nr. 033037)
•    Planning voor werkgevers m.b.t. mobiele werkzaamheden (nr. 033037)
•    Planning voor inleners m.b.t. stationaire werkzaamheden (nr. 033038)
•    Planning voor inleners m.b.t. mobiele werkzaamheden (nr. 033038)

Weet u niet zeker welk formulier u moet kiezen of heeft u vragen in verband met het invullen van het formulier? Neem dan contact op met mij.

Stap 3: Regel een adres in Duitsland

Buitenlandse bedrijven hebben in beginsel een adres in Duitsland nodig waar de Duitse douane brieven kan laten betekenen (“Zustellungsbevollmächtigter”).

Beschik je niet over een dergelijk adres, neem dan contact op met mij.

Stap 4: Meld uw werknemers aan bij de Duitse douane

Vul het juiste meldingsformulier exact in (zie stap 2), onderteken het en verstuur het vóór begin van de werkzaamheden per fax naar de Bundesfinanzdirektion West in Keulen.

Het meldingsformulier bevat een verklaring (“Versicherung”) dat u het minimumloon conform de minimumloonwet en/of conform het Arbeitnehmer-Entsendegesetz betaalt en de verplichte arbeidsvoorwaarden in acht neemt.

Specifiek voor transportbedrijven bevat het meldingsformulier een afzonderlijke verklaring (“Versicherung”) dat de nodige stukken op verzoek van de Duitse douane ter beschikking gesteld zullen worden.

Let op: De meldingsformulieren nr. 033036 en 033038 bevatten een afzonderlijke verklaring (“Versicherung”) die door de uitlener ondertekend dient te worden!

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de bovengenoemde formulieren? Neem dan contact op met mij.

Stap 5: Houd de nodige documenten gereed

De volgende documenten dienen ter controle door de Duitse douane in Duitsland gereed worden gehouden:

 • Duitstalige arbeidsovereenkomst conform de Duitse minimumloonwet
 • urenstaat met Duitse vertaling
 • loonstrook met Duitse vertaling en betalingsbewijs
 • A 1 formulier
 • paspoort van de desbetreffende werknemer
 • specifiek voor transportbedrijven: informatie m.b.t. de daadwerkelijk verrichte transporten en de desbetreffende opdrachtgevers

Alleen in geval van uitsluitend mobiele werkzaamheden, zoals transport, mogen de documenten buiten Duitsland opgeborgen worden. Dan is echter een afzonderlijke verklaring vereist (zie stap 4).

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de bovengenoemde stukken? Neem dan contact op met mij.

Stap 6: Neem de nodige maatregelen om ketenaansprakelijkheid te voorkomen!

Indien u opdrachten aan andere ondernemingen geeft om werkzaamheden in Duitsland uit te voeren, neem dan de nodige maatregelen om ketenaansprakelijkheid te voorkomen. Als opdrachtgever staat u immers garant voor het wettelijk minimumloon ten opzichte van werknemers van de opdrachtnemer en diens subondernemers.

Wilt u weten welke maatregelen u het beste kunt nemen? Neem dan contact op met mij.

Stap 7: Wat te doen als u een boete van de Duitse douane heeft ontvangen?

Heeft de Duitse douane u een boete opgelegd? Zoek dan uit waarvan u verweten wordt en voer zonodig verweer binnen de termijn die de Duitse douane u stelt.

Wilt u verweer voeren tegen een beschikking? Neem dan contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.