Blog
10 januari 2017

Duitse minister wil het Soka-Bau vakantiefonds redden

De hoogste Duitse rechtbank voor het arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG), heeft de algemeen verbindend verklaringen van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) uit de jaren 2008, 2010 en 2014 nietig verklaard. Het gevolg van deze uitspraak was dat de basis voor de verplichte bijdragen aan het Duitse Soka-Bau vakantiefonds voor de bouwnijverheid weg was komen te vallen. Over deze uitspraak en welke gevolgen de uitspraak heeft voor Nederlandse bouwbedrijven hebben wij op 13 oktober 2016 een blog geschreven.

Een ongebruikelijk wetsvoorstel om het Soka-Bau vakantiefonds te redden

Uit de Duitse pers was op te maken dat de uitspraak van het BAG tot groot ongenoegen leidde bij de Duitse Minister van Werkgelegenheid Nahles. Veel bedrijven zijn door de uitspraak namelijk met terugwerkende kracht vrijgesteld van de verplichting vakantiegeld af te dragen aan Soka-Bau.

Om Soka-Bau te redden heeft de Minister van Werkgelegenheid nu een hoogst ongebruikelijk wetsvoorstel aan het parlement voorgelegd. De wet, bestaande uit 18 pagina´s met een bijlage van 694 pagina´s, kopieert als het ware alle cao’s die ooit met betrekking tot Soka-Bau zijn afgesloten in de wet. De wet legt zelfs vast dat alle bepalingen van deze cao’s geldig zijn, los van het feit of deze bepalingen in het verleden rechtsgeldig zijn afgesloten. Om te vermijden dat vindingrijke advocatenkantoren vorderingen van cliënten op restitutie van de bijdragen aan Soka-Bau indienen, is het wetgevingsproces zelfs op een zeer onconventionele wijze versneld.

Omzeiling van de uitspraak van de rechtbank?

In afstemming met de regeringsfracties werd het wetsontwerp niet door het Ministerie van Werkgelegenheid maar door de regeringsfracties ingediend. Op deze wijze hoefde noch het kabinet, noch de Bundesrat (de Duitse Eerste Kamer) eerst geraadpleegd te worden. Hierdoor is de wetgevingsprocedure met zeker acht weken verkort. Kritiek van de belangenorganisaties liet dan ook niet lang op zich wachten. Sommige belangenorganisaties spreken zelfs van een schandaal. Er zou worden gepoogd om achteraf middels een wet het naar mening van de bovengenoemde belangenorganisaties onrechtmatige handelen van Soka-Bau recht te zetten en de uitspraak van het BAG te omzeilen.

Heeft u vragen over uw bijdragen aan SOKA-Bau? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.