Blog
21 augustus 2014

Sociale verzekeringen binnen de Europese Unie

Ik begeleid talrijke Nederlandse bedrijven, die hun werknemers naar Duitsland uitzenden of een Duitse GmbH oprichten, waar ze hun (Nederlandse) werknemers te werk willen stellen. Deze bedrijven krijgen te maken met het complexe, maar tevens belangrijke thema „sociale verzekeringen“. Onder sociale verzekeringen worden in Duitsland de wettelijke Arbeitslosen-, Renten-, Kranken-, Unfall- en Pflegeversicherung begrepen. In Duitsland wordt de helft van de sociale verzekeringspremies betaald door de werkgever en de andere helft door de werknemer.

In welk land moeten sociale verzekeringspremies worden afgedragen?

Het is zowel voor de werkgever als ook voor de werkgever van belang te weten in welke lidstaat van de Europese Unie de werknemer zijn sociale verzekeringspremies moet afdragen. Voor de werkgever is het belangrijk omdat hij volgens het Duitse recht verplicht is om de premies voor de sociale verzekeringen van zijn werknemer op tijd aan diens ziektekostenverzekering af te dragen. Doet de werkgever dit niet, dan maakt hij zich strafbaar. De werknemer op zijn beurt, wil begrijpelijkerwijs graag weten uit welke lidstaat hij later zijn of haar pensioen uitgekeerd zal krijgen.
In welke lidstaat van de Europese Unie een persoon in grensoverschrijdende situaties de sociale verzekeringspremies moet afdragen, is in een Europese Verordening geregeld. In principe geschiedt dit in het land waarin de werknemer zijn werkzaamheden feitelijk verricht. In deze lidstaat dient de werknemer zijn sociale verzekeringspremies af te dragen; althans in beginsel.

Bij wijze van uitzondering blijft een werknemer onderworpen aan de bepalingen van de lidstaat van zijn woonplaats, wanneer hij door zijn werkgever naar het buitenland wordt gedetacheerd om daar tijdelijk, maximaal echter 24 maanden werkzaam te zijn.

Daarnaast bevat de bovengenoemde verordening nog talrijke uitzonderingen, waarmee ik u niet verder wil lastig vallen.

A1-verklaring

Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kan het beste een zogenaamde A1-verklaring aanvragen. Hieruit blijkt namelijk (bindend) welk recht van toepassing is met betrekking tot de sociale verzekeringen. Het is overigens doorgaans zinvol dat de betreffende werknemers de A1-verklaring bij zich dragen om het e.e.a. aan te kunnen tonen. Dit geldt met name voor werknemers van bouwbedrijven die in Duitsland bouwwerkzaamheden verrichten. Deze krijgen immers regelmatig te maken met controles door de Duitse douane.

Wilt u uw werknemers werk uit laten voeren in Duitsland en heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.