Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - transport en logistiek
6 december 2016

Per 1 januari kunnen Nederlandse bedrijven werknemers digitaal aanmelden

Nederlandse bouwbedrijven, die hun werknemers naar Duitsland uitzenden om aldaar bouwwerkzaamheden te verrichten, zijn in het kader het “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” verplicht om de bouwplaats en de werknemers vóór het begin van de bouwwerkzaamheden aan te melden bij de Duitse douane. Tot dusver geschiedt de aanmelding per fax. Heel veel Nederlandse bouwbedrijven hebben hieronder geleden omdat het per hand invullen van de formulieren en het versturen per fax een nogal moeizaam klusje is. Na ruim 20 jaar (!) komt hier vanaf 1 januari 2017 verandering in. De aanmeldingen kunnen dan via het internetportaal van de Duitse douane www.meldeportal-mindestlohn.de worden gedaan. > Lees meer

23 juni 2016

Europese inbreukprocedure tegen de Duitse minimumloonwet gaat de tweede ronde in

Werknemers in Duitsland hebben sinds 1 januari 2015 recht op een wettelijk minimumloon van € 8,50 bruto per uur. Ook Nederlandse bedrijven, waaronder de transportbranche, die hun werknemers werk laten uitvoeren in Duitsland zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Bovendien moeten bepaalde branches omvangrijke meldings- en documentatieplichten in acht  nemen. > Lees meer

18 augustus 2015

Hogere boetes voor overtredingen bij wegvervoer in Duitsland

Nederlandse transportbedrijven die goederen in Duitsland vervoeren moeten de Duitse goederenvervoerswet in acht nemen. Een overtreding van deze wet kan flink in de centen lopen. Sinds 1 augustus jl. geldt in Duitsland een nieuwe boetecatalogus voor het wegvervoer. > Lees meer

2 februari 2015

Uitstel wettelijk minimumloon voor transitovervoer door Duitsland

Duitsland heeft sinds 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon ingevoerd. Werknemers in Duitsland hebben nu recht op een brutoloon van minstens € 8,50 per uur. Ook Nederlandse bedrijven die hun werknemers in Duitsland werk laten uitvoeren zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Volgens de nieuwe minimumloonwet dienen ook buitenlandse bedrijven uit bepaalde branches, waaronder de transportbranche, het bovengenoemde minimumloon te betalen en bovendien omvangrijke meldings- en documentatieplichten in acht te nemen. > Lees meer

29 januari 2015

Megatrucks straks ook in Duitsland toegestaan?

In Nederland zijn er al duizend. In Vlaanderen gaat nu de eerste de weg op in het kader van een proef. De megatrucks komen eraan! Het gaat hierbij om trucks die tot 25,25 meter lang en 40 tot 60 ton zwaar zijn. Onlangs werd bekend dat de Benelux aan een grote internationale praktijkproef met megatrucks werkt. Transport en Logistiek Nederland (TLN) hoopt dat deze praktijkproef tot een grensoverschrijdende inzet van de megatrucks leidt. Deze is immers tot nu toe nog niet toegestaan. Ook in Duitsland vindt sinds 2012 een praktijkproef plaats. > Lees meer

11 november 2013

WA-schade bij transport in Duitsland

Hoe het zit met WA-schade wanneer een ”zware combinatie” in Duitsland rijdt en een verkeersongeval veroorzaakt? Geen probleem, zolang de combinatie eigendom is van één eigenaar. Maar in de transportwereld is een zware combinatie bestaande uit de trekkende eenheid van de ene eigenaar en een aanhanger/oplegger van een andere eigenaar niet ongebruikelijk. Hoe zit het dan met de WA-schade wanneer een dergelijke combinatie in Duitsland rijdt en een verkeersongeval veroorzaakt? > Lees meer

2 oktober 2013

Oud-mininster van verkeer adviseert uitbreiding tolwegennet

In Duitsland geldt sinds 2005 op autosnelwegen en geselecteerde rijkswegen een tolplicht (Maut) voor vrachtwagens. Tot nu toe geldt de tolplicht alleen voor binnen- en buitenlandse vrachtwagens vanaf 12 ton toegelaten totaalgewicht. Bussen en enkele andere voertuiggroepen vallen niet onder de tolplicht. > Lees meer