Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - transport en logistiek
11 november 2013

WA-schade bij transport in Duitsland

Hoe het zit met WA-schade wanneer een ”zware combinatie” in Duitsland rijdt en een verkeersongeval veroorzaakt? Geen probleem, zolang de combinatie eigendom is van één eigenaar. Maar in de transportwereld is een zware combinatie bestaande uit de trekkende eenheid van de ene eigenaar en een aanhanger/oplegger van een andere eigenaar niet ongebruikelijk. Hoe zit het dan met de WA-schade wanneer een dergelijke combinatie in Duitsland rijdt en een verkeersongeval veroorzaakt?

Rechterlijke uitspraak

Een uitspraak van de Duitse Hoge Raad (Bundesgerichtshof) heeft verstrekkende gevolgen voor dergelijke vervoerscombinaties. In de betreffende zaak had de chauffeur van het trekkend voertuig door te hoge snelheid een verkeersongeval veroorzaakt. De verzekeraar van het trekkende voertuig had de schade ter hoogte van € 12.911,- vergoed en vervolgens de helft van de WA-schade bij de verzekeraar van de aanhanger geclaimd.Was dit terecht?

De Duitse Hoge Raad heeft deze vordering toegewezen met het argument dat het trekkende en het getrokken voertuig als een eenheid moeten worden gezien. Sinds deze uitspraak van de Duitse Hoge Raad dienen de verzekeringsmaatschappijen de WA-schade bij een combinatie met verschillende eigenaren fifty-fifty te delen. Uiteraard is dit alleen van toepassing op combinaties met verschillende eigenaren en verschillende verzekeraars (zie uitspraak Bundesgerichtshof 27-10-10, dossiernr. IV ZR 279/08).

Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Duitse Hoge Raad voor Nederlandse transportondernemers?

Als eigenaar van een een uitgeleende oplegger of aanhanger kunt u geconfronteerd worden met een claim voor de helft van een WA-schade in Duitsland. Wanneer u geen verzekering heeft die dit risico dekt, dan kan de schade op u persoonlijk verhaald worden. Nu ging het in de bovengenoemde zaak nog om een bedrag dat te overzien is, maar bij gevallen van WA-schade met zwaar letsel kan dit bedrag behoorlijk oplopen. Het is derhalve zinvol een verzekering met voldoende dekking voor uw uitgeleende oplegger of aanhanger af te sluiten.

Als eigenaar van een trekkende eenheid kunt u het beste vooraf na gaan of de oplegger danwel aanhanger van een andere partij in een dergelijk geval WA-verzekerd is. In geval van schade is het voor u en uw verzekeringsmaatschappij mogelijk om de helft van de WA-schade op de eigenaar danwel verzekeringsmaatschappij van de aanhanger/oplegger te verhalen. Wij zijn u hierbij graag behulpzaam. Contact.