Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - transport en logistiek
18 augustus 2015

Hogere boetes voor overtredingen bij wegvervoer in Duitsland

Nederlandse transportbedrijven die goederen in Duitsland vervoeren moeten de Duitse goederenvervoerswet in acht nemen. Een overtreding van deze wet kan flink in de centen lopen. Sinds 1 augustus jl. geldt in Duitsland een nieuwe boetecatalogus voor het wegvervoer.

Boetecatalogus voor overtredingen bij het wegvervoer in Duitsland

Op basis van de nieuwe boetecatalogus kunnen overtredingen van de Duitse goederenvervoerswet thans hoger worden beboet dan voorheen.

Wanneer u bijvoorbeeld de cabotage-regeling niet in acht neemt, dan kan de Duitse instantie hiervoor een boete ter hoogte van maximaal 2.500,- euro opleggen (voorheen: 2.000,- euro). Bij de bepaling van de hoogte van de boete is het onder meer van belang of er sprake is van opzettelijk of (slechts) nalatig handelen. De boetes voor opzettelijk handelen zijn hoger dan voor nalatig handelen.

Heeft de Duitse instantie u een boete opgelegd en bent u het er niet mee eens? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.