Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - transport en logistiek
29 januari 2015

Megatrucks straks ook in Duitsland toegestaan?

In Nederland zijn er al duizend. In Vlaanderen gaat nu de eerste de weg op in het kader van een proef. De megatrucks komen eraan! Het gaat hierbij om trucks die tot 25,25 meter lang en 40 tot 60 ton zwaar zijn. Onlangs werd bekend dat de Benelux aan een grote internationale praktijkproef met megatrucks werkt. Transport en Logistiek Nederland (TLN) hoopt dat deze praktijkproef tot een grensoverschrijdende inzet van de megatrucks leidt. Deze is immers tot nu toe nog niet toegestaan. Ook in Duitsland vindt sinds 2012 een praktijkproef plaats.

Proef met megatrucks in Duitsland

In het kader van deze proef rijden er in Duitsland inmiddels circa honderd megatrucks rond. De Duitse minister van verkeer, Alexander Dobrindt, heeft onlangs laten weten dat hij de praktijkproef, die tot en met 2016 loopt, nu al geslaagd acht. Volgens hem liggen de voordelen van de megatrucks voor de hand zodat hij voor een regulier vervoer met megatrucks pleit. Uiteraard ziet de Duitse brancheorganisatie voor goederenvervoer en logistiek (BGL) dit precies zo. Gesteund wordt dit standpunt eveneens door de Duitse instantie die over de praktijkproef toezicht houdt (Bundesanstalt für Straßenwesen, Bast). Bast benadrukt in haar tussenrapport van 2014 dat de megatrucks verhoudingsgewijs 25 procent minder brandstof verbruiken dan gewone vrachtwagens. De tegenstanders van de megatrucks hekelen dit standpunt. Zij vrezen dat de megatrucks het milieuvriendelijke transport over het spoor en via het water terug zal dringen. Ondanks deze kritische geluiden lijken de kansen voor Nederlandse vervoerders om straks met hun megatrucks ook in Duitsland te kunnen rijden, te zijn gestegen.