Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - transport en logistiek
2 oktober 2013

Oud-mininster van verkeer adviseert uitbreiding tolwegennet

In Duitsland geldt sinds 2005 op autosnelwegen en geselecteerde rijkswegen een tolplicht (Maut) voor vrachtwagens. Tot nu toe geldt de tolplicht alleen voor binnen- en buitenlandse vrachtwagens vanaf 12 ton toegelaten totaalgewicht. Bussen en enkele andere voertuiggroepen vallen niet onder de tolplicht.

Ondanks de imkomsten door de Maut zijn de snelwegen en rijkswegen in Duitsland in slechte toestand. Ook iedere vierde brug dient binnenkort te worden gerenoveerd. Volgens schattingen heeft de Duitse overheid iedere jaar 7,2 miljarden euro extra nodig voor het onderhoud van snelwegen, bruggen en rijkswegen.
Een adviescommissie onder leiding van oud-minister van Verkeer Kurt Bodewig heeft  nu voorgesteld om een tolplicht voor kleinere vrachtwagens vanaf 7,5 ton en reisbussen intevoeren. Ook spreekt de adviescommissie zich voor een uitbreiding van het tolwegennet op Bundesstraßen (rijkswegen) uit.

De huidige minister van verkeer Peter Ramsauer wijst deze plannen van de hand. Volgens minister Ramsauer raakt een Maut voor kleinere vrachtwagens vooral midden-en kleinbedrijfen en zijn de belastingen voor het MKB nu al te hoog.

Tijdens de verkiezingscampagne had de partij van minister Ramsauer, de Beierse CSU, aangekondigd een tolplicht voor personenauto´s in te voeren die dan alleen geldt voor buitenlanders op Duitse snelwegen. Bondskanselier Merkel  (CDU) heeft tot nu toe terughoudend op plannen voor een verdere uitbreiding van de Duitse Maut gereageerd.

Ongetwijfeld zal de financiering van infrastructuur door uitbreiding van de tolplicht op Duitse snelwegen een onderwerp van de aanstaande coalitieonderhandelingen in Berlijn zijn. Mochten de plannen van de CSU verwezenlijkt worden, dan zal dit zeker ook gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven, met name voor expediteuren en het MKB.