Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - bouwen in Duitsland
8 maart 2018

Per 1 maart 2018 gelden in Duitsland nieuwe cao-lonen in de bouw en andere branches

In de bouwnijverheidssector, de dakdekkersbranche en de schoonmaakbranche gelden sinds 1 januari 2018 de nieuwe cao-lonen die eind vorig jaar in het kader van cao-onderhandelingen overeen zijn gekomen. Inmiddels heeft de Duitse Bondsregering de betreffende algemeen bindende minimumloonverordeningen ook goedgekeurd. Dit heeft tot gevolg dat de cao-lonen in deze branches ook betaald moet worden in bedrijven die niet onder de desbetreffende cao vallen. De bovengenoemde cao-lonen gelden ook voor werknemers die vanuit het buitenland naar Duitsland gedetacheerd worden. > Lees meer

2 februari 2017

De redding van het Soka-Bau vakantiefonds

De hoogste Duitse rechtbank voor het arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG), heeft reeds op 21 september 2016 de algemeen verbindend verklaringen van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) uit de jaren 2008, 2010 en 2014 nietig verklaard (zie onze blogs van 13 oktober 2016 en 10 januari 2017).

In een actuele (tweede) uitspraak heeft het Hof nu verduidelijkt, dat hetzelfde ook voor de algemeen verbindend verklaringen van de VTV 2012 en 2013 geldt (zie BAG, uitspraak van 25-01-2017, 10 ABR 43/15 en 10 ABR 34/15). > Lees meer

10 januari 2017

Duitse minister wil het Soka-Bau vakantiefonds redden

De hoogste Duitse rechtbank voor het arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG), heeft de algemeen verbindend verklaringen van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) uit de jaren 2008, 2010 en 2014 nietig verklaard. Het gevolg van deze uitspraak was dat de basis voor de verplichte bijdragen aan het Duitse Soka-Bau vakantiefonds voor de bouwnijverheid weg was komen te vallen. Over deze uitspraak en welke gevolgen de uitspraak heeft voor Nederlandse bouwbedrijven hebben wij op 13 oktober 2016 een blog geschreven.

Een ongebruikelijk wetsvoorstel om het Soka-Bau vakantiefonds te redden

Uit de Duitse pers was op te maken dat de uitspraak van het BAG tot groot ongenoegen leidde bij de Duitse Minister van Werkgelegenheid Nahles. Veel bedrijven zijn door de uitspraak namelijk met terugwerkende kracht vrijgesteld van de verplichting vakantiegeld af te dragen aan Soka-Bau. > Lees meer

6 december 2016

Per 1 januari kunnen Nederlandse bedrijven werknemers digitaal aanmelden

Nederlandse bouwbedrijven, die hun werknemers naar Duitsland uitzenden om aldaar bouwwerkzaamheden te verrichten, zijn in het kader het “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” verplicht om de bouwplaats en de werknemers vóór het begin van de bouwwerkzaamheden aan te melden bij de Duitse douane. Tot dusver geschiedt de aanmelding per fax. Heel veel Nederlandse bouwbedrijven hebben hieronder geleden omdat het per hand invullen van de formulieren en het versturen per fax een nogal moeizaam klusje is. Na ruim 20 jaar (!) komt hier vanaf 1 januari 2017 verandering in. De aanmeldingen kunnen dan via het internetportaal van de Duitse douane www.meldeportal-mindestlohn.de worden gedaan. > Lees meer

13 oktober 2016

Nederlandse bouwbedrijven kunnen afgedragen vakantiegeld eventueel van Soka-Bau terugvorderen

Nederlandse bouwbedrijven, die sinds 15 mei 2008 in Duitsland bouwactiviteiten hebben uitgevoerd en op basis van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) verplicht vakantiegeld hebben afgedragen aan het vakantiefonds van de Duitse bouwnijverheid (SOKA-Bau), kunnen deze bijdragen eventueel terugvorderen. Dit is mogelijkerwijs het gevolg van een actuele uitspraak van de hoogste Duitse rechtbank voor arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG). > Lees meer

25 november 2015

Wie goed beslagen ten ijs komt, glijdt zo snel niet uit…

Onlangs verscheen in het Financieel Dagblad een artikel met de titel “Aannemers glijden uit op de lastige Duitse markt”. De kern van het artikel is dat veel Nederlandse bouwbedrijven zich bij het uitvoeren van een bouwopdracht in Duitsland vaak te weinig in de locale markt verdiepen en daardoor verstrikt kunnen raken in juridische touwtrekkerij. Dit heeft alles te maken met cultuurverschillen en met verschillen in wet- en regelgeving. Ik zie dit ook terug in mijn dagelijkse praktijk.

> Lees meer

9 december 2014

Duits actieplan energieefficiëntie creëert kansen voor Nederlandse bedrijven

Duitsland dreigt de doelstellingen om de emissie van broeikasgassen terug te dringen niet te halen. De Duitse regering heeft daarom vorige week het actieprogramma “Klimaschutz 2020” en het eveneens nieuwe nationale actieplan energie-efficiëntie aangenomen. Doel is de in Duitsland geproduceerde hoeveelheid koolstofdioxide drastisch te verminderen. De meeste regelingen in het kader van deze beleidsmaatregelen zullen voor eind 2015 in werking treden. Het gaat hierbij om enkele maatregelen die ook Nederlandse ondernemingen extra opdrachten op zouden kunnen leveren. Zo beoogt de Duitse regering bijvoorbeeld middels belastingprikkels voor meer energieefficiëntie bij gebouwen te zorgen. Volgens het actieplan zal er in de periode 2015 tot en met 2019 een subsidievolume van een miljard euro voor de energetische sanering van woonhuizen ter beschikking worden gesteld. > Lees meer

7 februari 2014

De bouwvoorheffingsregeling in Duitsland

Ik krijg veel vragen van Nederlandse bouwbedrijven over de bouwvoorheffingsregeling in Duitsland. Dit is een duidelijke indicatie dat Nederlandse bouwbedrijven een graantje mee proberen te pikken op de Duitse markt. Begrijpelijk! Het gaat immers goed met de Duitse bouwbranche. De opdrachten van Duitse bouwbedrijven zijn in 2013 met gemiddeld 9,1 procent gegroeid ten opzicht van 2012. Dit biedt dus ook volop kansen voor Nederlandse bouwbedrijven die de Duitse markt op willen gaan. Nederlandse bedrijven die in Duitsland bouwprestaties willen verrichten, krijgen alleen wel te maken met een heleboel bouwgerelateerde regels. > Lees meer

28 februari 2013

Het uitvoeren van bouwopdrachten in Duitsland

Nederlandse aannemers die bouwopdrachten uitvoeren in Duitsland krijgen te maken met de Duitse regelgeving. In deze bijdrage zetten wij voor u de belangrijkste regels op een rij. We zullen ingaan op de algemene voorwaarden in de bouw (VOB/B), het “Arbeitnehmer-Entsendegesetz“, de “Handwerkskarte” en de “Freistellungsbescheinigung” die u in het kader van de bouwvoorheffingsregeling nodig heeft. > Lees meer