Blog
2 februari 2017

De redding van het Soka-Bau vakantiefonds

De hoogste Duitse rechtbank voor het arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG), heeft reeds op 21 september 2016 de algemeen verbindend verklaringen van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) uit de jaren 2008, 2010 en 2014 nietig verklaard (zie onze blogs van 13 oktober 2016 en 10 januari 2017).

In een actuele (tweede) uitspraak heeft het Hof nu verduidelijkt, dat hetzelfde ook voor de algemeen verbindend verklaringen van de VTV 2012 en 2013 geldt (zie BAG, uitspraak van 25-01-2017, 10 ABR 43/15 en 10 ABR 34/15).

Wetsvoorstel om Soka-Bau te redden is aangenomen

Deze uitspraak van de BAG zal echter waarschijnlijk niet meer  dan “een buiteling in het luchtledige” zijn. Op 26 januari jl. heeft de Duitse Bondsdag namelijk een wetsvoorstel ter waarborging van het sociale verzekeringsfonds in de bouwsector aangenomen (Gesetz zur Sicherung der Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (BT-Drs. 18/10631). De wet zal een dag na publicatie in de Duitse Staatscourant (Bundesgesetzblatt) in werking treden. De wet verklaart de bepalingen van alle VTV´s sinds 2006  voor bindend. Hierdoor wordt precies de rechtstoestand gekonterfeit, die voor dezelfde periode oorspronkelijk reeds onder de algemeen verbindend verklaringen had moeten bestaan. Daarmee zullen eventuele terugvorderingen van bijdragen aan Soka-Bau van de baan zijn.

Heeft u vragen over uw bijdragen aan SOKA-Bau? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.