Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - bouwen in Duitsland
9 december 2014

Duits actieplan energieefficiëntie creëert kansen voor Nederlandse bedrijven

Duitsland dreigt de doelstellingen om de emissie van broeikasgassen terug te dringen niet te halen. De Duitse regering heeft daarom vorige week het actieprogramma “Klimaschutz 2020” en het eveneens nieuwe nationale actieplan energie-efficiëntie aangenomen. Doel is de in Duitsland geproduceerde hoeveelheid koolstofdioxide drastisch te verminderen. De meeste regelingen in het kader van deze beleidsmaatregelen zullen voor eind 2015 in werking treden. Het gaat hierbij om enkele maatregelen die ook Nederlandse ondernemingen extra opdrachten op zouden kunnen leveren. Zo beoogt de Duitse regering bijvoorbeeld middels belastingprikkels voor meer energieefficiëntie bij gebouwen te zorgen. Volgens het actieplan zal er in de periode 2015 tot en met 2019 een subsidievolume van een miljard euro voor de energetische sanering van woonhuizen ter beschikking worden gesteld.

Subsidies voor de energetische sanering van gebouwen

Bovendien zullen de andere subsidiepotjes voor de sanering van gebouwen vanaf 2015 worden verhoogd van rond 200 miljoen euro naar 2 miljard euro. Een buitenkansje voor Nederlandse (bouw-)bedrijven die zich op de energetische sanering van gebouwen hebben gespecialiseerd.

Ondernemingen die dergelijke opdrachten aannemen, moeten echter wel vertrouwd zijn met de Duitse technische normen, omdat het subsidiegeld alleen dan aan de eigenaar van het betreffende pand vloeit, wanneer er bij de energetische sanering ook aan deze normen is voldaan. De meeste huizenbezitters laten de oplevering van bouwmaatregelen dan ook vaak over aan een expert. Daarnaast moeten ook alle andere voorschriften met betrekking tot bouwen in Duitsland natuurlijk in acht worden genomen (zie ook mijn weblog over “bouwen in Duitsland”).

Elektrische autos in Duitsland

Naast de bouwbranche zouden ook de auto-industrie en de (Nederlandse) toeleveranciers voor de auto-industrie van het actieprogramma 2020 kunnen profiteren. De Duitse regering beoogt bijvoorbeeld het aantal elektrische auto’s duidelijk te verhogen. Ze wil dit onder meer middels fiscale voordelen voor elektrische bedrijfswagens bereiken. Ook de Duitse overheid moet zowel op nationaal als ook deelstaatniveau meer elektrische auto’s krijgen. Voorwaarde voor elektrische auto’s zijn natuurlijk voldoende oplaadstations. Een buitenkans voor bedrijven zoals het Nederlandse Fastned dat voornemens is om snellaadstations langs Duitse snelwegen op te bouwen.

Tolheffing voor vrachtwagens

Minder aangenaam nieuws is er voor Nederlandse transportondernemingen. De Duitse overheid is van plan de tolheffing voor vrachtwagens uit te breiden naar voertuigen vanaf 7,5 ton en op 1100 kilometer vierbaanse “Bundesstraßen”. In een vervolgstap zal de tol voor vrachtwagens vanaf 2018 zelfs op alle “Bundesstraßen” worden geheven.