Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - bouwen in Duitsland
7 februari 2014

De bouwvoorheffingsregeling in Duitsland

Ik krijg veel vragen van Nederlandse bouwbedrijven over de bouwvoorheffingsregeling in Duitsland. Dit is een duidelijke indicatie dat Nederlandse bouwbedrijven een graantje mee proberen te pikken op de Duitse markt. Begrijpelijk! Het gaat immers goed met de Duitse bouwbranche. De opdrachten van Duitse bouwbedrijven zijn in 2013 met gemiddeld 9,1 procent gegroeid ten opzicht van 2012. Dit biedt dus ook volop kansen voor Nederlandse bouwbedrijven die de Duitse markt op willen gaan. Nederlandse bedrijven die in Duitsland bouwprestaties willen verrichten, krijgen alleen wel te maken met een heleboel bouwgerelateerde regels.

Naast de Duitse wetgeving omtrent het uitzenden van bouwvakkers (“Arbeitnehmer-Entsendegesetz”) en de Handwerkskarte moet u denken aan de Duitse bouwvoorheffingsregeling. De bouwvoorheffingsregeling is een beetje een taai onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk. Wie wil er immers gedonder met de Duitse belastingsdienst? Ik heb daarom het een en ander op een rijtje gezet. Leuker kan ik het niet maken…

Wat houdt de bouwvoorheffingsregeling in?

Alle vergoedingen voor bouwprestaties, die in Duitsland voor een bedrijf of een publieke instelling worden verricht, vallen onder de bouwvoorheffingsregeling. De bouwvoorheffingsregeling houdt concreet in dat de opdrachtgever van bouwprestaties 15 procent van het factuurbedrag aan de Duitse fiscus (Finanzamt) moet afdragen, indien het uitvoerende bedrijf op het tijdstip van betaling geen geldige vrijstellingsverklaring (Freistellungsbescheinigung) van het Finanzamt kan tonen.

Definitie van bouwwerkzaamheden

Maar welke werkzaamheden worden door de Duitse fiscus gezien als bouwprestaties? In algemene bewoording zijn bouwprestaties alle verrichtingen die betrekking hebben op het vervaardigen, reparareren of onderhouden, veranderen of verwijderen van bouwwerken. Bouwprestaties omvatten dus zeer uiteenlopende werkzaamheden. Volgens de Duitse fiscus vallen hier onder meer het inbouwen van ramen en deuren, vloeren, liften, roltrappen, verwarmingsinstallaties, maar ook meubelstukken voor zover deze vast met het gebouw zijn verbonden. U kunt daarbij denken aan winkelinrichtingen, etalages, inrichting van horecabedrijven etcetera. Ook lichtreclameinstallaties, dakbegroening van een bouwwerk en de huisaansluiting door de energiemaatschappij betracht de Duitse fiscus als bouwprestaties.

Vrijstellingsverklaring

Indien u dergelijke bouwwerkzaamheden in Duitsland verricht is uw opdrachtgever verplicht om een belastingpremie ter hoogte van 15 procent van de overeengekomen vergoeding plus omzetbelasting voor uw rekening af te dragen, tenzij u als opdrachtnemer een vrijstellingsverklaring (Freistellungsbescheinigung) van het Finanzamt aan uw opdrachtgever kunt laten zien.

Aansprakelijkheid

Wanneer de opdrachtgever de 15 procent van het factuurbedrag inhoudt, dan is hij verplicht om hiervan direct een melding bij de fiscus te doen en het bedrag aan het Finanzamt af te dragen. Houdt de opdrachtgever het bovengenoemde bedrag abusievelijk niet in, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor het niet, danwel te laag afgedragen bedrag. Opdrachtgevers die vertrouwd zijn met de Duitse regelgeving zullen er derhalve op letten dat hun opdrachtnemers over een geldige vrijstellingsverklaring beschikken. Om in aanmerking te komen voor een bouwopdracht in Duisland is het dus bevorderlijk om als (toekomstige) opdrachtnemer vroegtijdig een vrijstellingsverklaring aan de opdrachtgever te overleggen. Dit kunt u zelfs al in het kader van de contractsonderhandelingen doen.

Restitutie

Voor het geval dat uw opdrachtgever 15 procent van het factuurbedrag in heeft gehouden op betaling van de factuur omdat er geen geldige vrijstellingsverklaring aanwezig was, dan kunt u als opdrachtnemer restitutie van het ingehouden bedrag bij het Finanzamt aanvragen. Voorwaarde voor restitutie is uiteraard, dat uw bedrijf geen belastingschulden in Duitsland heeft. De toetsing van deze vraag door het Finanzamt kan enige tijd duren. Wie zijn dus niet onnodig een aanslag op zijn liquiditeit wil doen, doet er goed aan tijdig een vrijstellingsverklaring te regelen en deze als kopie toe te voegen aan de rekeningen die u naar de opdrachtgever verstuurt.

Bij het aanvragen van een vrijstellingsverklaring in Duitsland of bij het indienen van een restitutieverzoek van de afgetrokken belasting bij de Duitse belastingdienst zijn wij u graag behulpzaam.