Blog
8 maart 2018

Per 1 maart 2018 gelden in Duitsland nieuwe cao-lonen in de bouw en andere branches

In de bouwnijverheidssector, de dakdekkersbranche en de schoonmaakbranche gelden sinds 1 januari 2018 de nieuwe cao-lonen die eind vorig jaar in het kader van cao-onderhandelingen overeen zijn gekomen. Inmiddels heeft de Duitse Bondsregering de betreffende algemeen bindende minimumloonverordeningen ook goedgekeurd. Dit heeft tot gevolg dat de cao-lonen in deze branches ook betaald moet worden in bedrijven die niet onder de desbetreffende cao vallen. De bovengenoemde cao-lonen gelden ook voor werknemers die vanuit het buitenland naar Duitsland gedetacheerd worden.
Nederlandse bedrijven uit de bovengenoemde branches die hun werknemers in Duitsland aan het werk zetten, zijn overigens ook verplicht deze werknemers aan te melden bij de Duitse douane.

Heeft u vragen over het minimumloon in Duitsland? Of heeft u vragen over de aanmelding van uw werknemers bij de Duitse douane? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.