Blog
10 mei 2022

Dienstverleners moeten op hun website opzegbutton ter beschikking stellen

Sinds 1 januari 2022 gelden in Duitsland nieuwe wettelijke voorschriften voor de verkoop en levering van goederen met digitale elementen en diensten. Doel van de voorschriften is de consumentenbescherming te verbeteren.

Goederen met digitale elementen en diensten

De regeling is van toepassing op velerlei soorten diensten, zoals:
– de aankoop van digitale inhoud (bv. software, apps, e-boeken, muziek, videospelletjes),
– het aanbieden van digitale diensten (bv. hosting, software-as-a-service, cloud computing, sociale media, streamingdiensten, online coaching),
– het aanbieden van goederen met geïntegreerde digitale elementen (bv. smart tv, smart watch, “smarte” huishoudapparaten).

Opzegbutton verplicht

Vanaf 1 juli 2022 moet de ondernemer een opzegbutton aanbieden op de website wanneer hij via deze website duurovereenkomsten sluit met Duitse consumenten over de levering van digitale diensten. De opzegbutton moet op een duidelijk zichtbare plaats op de website van de aanbieder worden geplaatst en moet via enkele muisklikken toegankelijk zijn.

Is de website niet van een opzegbutton voorzien, dan kan de consument de overeenkomst in kwestie te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen. Bovendien riskeert de ondernemer een aanmaning van concurrenten met alle kosten vandien.

Wilt u meer weten over e-commerce in Duitsland en uw plichten als webwinkelier? Neem dan contact op met onze Nederlandstalige advocaten!