Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - e-commerce in Duitsland
21 augustus 2016

Webshops moeten afgedankte elektrische apparaten terugnemen

Verkoopt u via een webshop elektrische of elektronische apparatuur op de Duitse markt? Dan is de Duitse elektrowetgeving, het zogenaamde “Elektrogesetz” op u van toepassing. Deze wetgeving is in oktober 2015 gewijzigd en sinds kort ook van toepassing op webshops.

Voor wie geldt het “Elektrogesetz”?

Sinds oktober 2015 zijn winkels met een verkoopsoppervlakte van meer dan 400 m² verplicht om kleinere elektr(on)ische apparaten terug te nemen. Kostenloos en zonder kassabon! Deze inzamelverplichting geldt sinds 24 juli j.l. ook voor webshops die over een magazijn- of verpakkingsoppervlakte van meer dan 400 m² beschikken.

Welke apparaten moeten worden teruggenomen?

De verplichting voor retailers om afgedankte elektr(on)ische apparaten in te zamelen ongeacht waar deze ooit zijn aangekocht, geldt in Duitsland voor alle apparaten die kleiner zijn dan 25 x 25 cm.
Voor grotere elektr(on)ische apparaten geldt het principe “oud tegen nieuw”. Koopt de klant een nieuw apparaat, dan is de winkelier verplicht om een afgedankt apparaat van dezelfde soort gratis terug te nemen. Koopt de klant dus een nieuwe televisie, dan kan de oude televisie worden teruggeven. Dat geldt ook voor apparaten die aan huis worden geleverd. In dat geval moet de consument bij de aankoop van het apparaat aan de winkelier meedelen, of een afgedankt apparaat bij levering van het nieuwe apparaat teruggegeven wordt.

Gevolgen voor webshops

Webwinkels – ook de in het buitenland gevestigde – die onder het Elektrogesetz vallen, moeten bij de vormgeving van hun website en in hun algemene voorwaarden rekening houden met de gewijzigde regelgeving. Ze zijn verplicht om klanten op de website te informeren over de mogelijkheid om afgedankte apparaten terug te sturen. Bovendien moet dit in de algemene voorwaarden van de webshop tot uitdrukking komen. Let op: Het niet voldoen aan deze informatieplicht zou voor concurrenten aanleiding kunnen zijn om u door een advocaat te laten vermanen. Met alle gevolgen vandien.

Heeft u vragen over het Duitse Elektrogesetz? Wilt u de algemene voorwaarden van uw webshop aanpassen? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.