Houd rekening met het Duitse Elektrogesetz
Het vermarkten van elektrische apparaten

Wilt u elektrische of elektronische apparaten in Duitsland op de markt brengen?

Veel Nederlandse bedrijven en webshops vermarkten elektrische en elektronische apparaten. Duitsland is voor Nederlandse producenten en retailers een interessante afzetmarkt. Wie in Duitsland elektr(on)ische apparatuur op de markt brengt, moet zich van te voren verdiepen in de wettelijke plichten als producent en/of retailer op grond van het Duitse “Elektro- und Elektronikgerätegesetz” (Elektrogesetz). Het Elektrogesetz regelt het op de markt brengen, de inzameling en de milieuvriendelijke verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten. De wet geldt voor alle producenten en/of retailers van elektr(on)ische apparatuur. Ook als deze in het buitenland zijn gevestigd!

Wettelijke plichten van producenten en retailers van elektr(on)ische apparaten

Op basis van het Elektrogesetz zijn alle producenten en retailers van elektr(on)ische apparatuur verplicht om zich bij de bevoegde instantie (EAR) te registreren voordat ze de apparaten in Duitsland op de markt brengen. Ook moeten producenten van B2C apparaten een garantie afgeven voor de financiering van de terugname en de verwijdering van de apparaten. Maar dat is nog niet alles. Maandelijks moet er melding worden gedaan bij de EAR over de soort en het aantal op de markt gebrachte apparaten. Op basis van deze meldingen worden de kosten voor de verwijdering van de afgedankte elektr(on)ische apparaten verdeeld en doorberekend. Buitenlandse producenten en retailers die geen vestiging in Duitsland hebben, zijn bovendien verplicht om een gevolgmachtigde aan te wijzen die de taken van de producent of retailer overeenkomstig het Elektrogesetz in diens naam behartigt.

Bij overtreding van de bepalingen uit het Elektrogesetz worden aanzienlijke boetes opgelegd.

Vragen over het Elektrogesetz?

Heeft u vragen over het Duitse Elektrogesetz en welke juridische stappen u moet nemen bij export van elektr(on)ische apparaten naar Duitsland? Neem dan gerust contact op met een Nederlandstalige advocaat van Lutze Rechtsanwälte.

De volgende rechtsgebieden zijn voor dit thema relevant

Overige thema’s