Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´
2 januari 2019

Nieuwe verpakkingswet in Duitsland van kracht

Sinds 1 januari 2019 is in Duitsland de nieuwe verpakkingswet van kracht. Welke gevolgen heeft deze wet voor Nederlandse bedrijven en/of voor hun Duitse dochterondernemingen? > Lees meer

9 augustus 2016

Ontslagrecht in Duitsland soepeler dan in Nederland

Precies één jaar naar de invoering van de omstreden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Vereniging voor Arbeidsrecht een enquête gehouden onder 1074 beroepsgenoten over het behalen van de doelen van de WWZ. Volgens fd.nl geven de praktijkexperts de ontslagwet van Asscher een dikke onvoldoende. Het WWZ mist elf van de dertien doelen die minister Asscher had gesteld. 94% van de respondenten zijn van mening dat het WWZ niet tot een vereenvoudiging van het ontslagrecht heeft geleid. Maar liefst 76% van de respondenten is van mening dat het niet is gelukt om de ontslagvergoedingen te beperken. Tegen deze achtergrond is het interessant om het ontslagrecht in Duitsland eens onder de loep te nemen. Het ontslagrecht in Duitsland is over het algemeen soepeler geregeld dan in Nederland, althans voorzover het bedrijf tien of minder werknemers in dienst heeft. > Lees meer

30 juni 2016

Duits minimumloon wordt op 1 januari 2017 verhoogd

De adviescommissie “Mindestlohn” heeft de Duitse Bondsregering geadviseerd het wettelijk minimumloon in Duitsland per 1 januari 2017 te verhogen van € 8,50 bruto per uur naar € 8,84 bruto per uur. De Duitse Minister van Werkgelegenheid heeft aangegeven het advies van de commissie over te willen nemen en in een betreffende verordening vast te willen leggen. > Lees meer

23 juni 2016

Europese inbreukprocedure tegen de Duitse minimumloonwet gaat de tweede ronde in

Werknemers in Duitsland hebben sinds 1 januari 2015 recht op een wettelijk minimumloon van € 8,50 bruto per uur. Ook Nederlandse bedrijven, waaronder de transportbranche, die hun werknemers werk laten uitvoeren in Duitsland zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Bovendien moeten bepaalde branches omvangrijke meldings- en documentatieplichten in acht  nemen. > Lees meer

3 juni 2016

Tien gouden regels voor succesvol zakendoen in Duitsland

In mijn dagelijkse praktijk adviseer ik Nederlandse ondernemers die zaken doen in Duitsland. Ondernemers die hun producten naar Duitsland exporteren. En ondernemers die zelfs een Duitse dochteronderneming hebben of een GmbH op willen richten. De motivatie om zich op de Duitse markt te richten ligt (terecht) in het feit dat Duitsland de grootste afzetmarkt in Europa is. Duitsland ligt naast de deur en de culturele verschillen niet zo groot zijn. Maar hoe kan deze afzetmarkt het beste veroverd worden? Waar moet u vooraf bij stilstaan en welke concrete stappen moeten genomen worden? Om u op weg te helpen en deze fouten te voorkomen, geef ik u tien tips voor het succesvol zakendoen in Duitsland. > Lees meer

18 april 2016

Zakendoen in Duitsland met behulp van een Duitse handelsagent

Een “Duitse uitstraling” is bevorderlijk voor het zakendoen in Duitsland. Deze boodschap kan niet vaak genoeg worden herhaald. Nederlandse ondernemingen kunnen een Duitse uitstraling realiseren door bijvoorbeeld  een Duitse handelsagent in dienst te nemen. De handelsagent bemiddelt als zelfstandige tussenpersoon tussen de ondernemer (de principaal) en potentiële afnemers. Vervolgens sluit de principaal zelf de koopovereenkomst met de afnemer af. Voor de bemiddelingsdiensten ontvangt de handelsagent een provisiepercentage over de verkoopprijs.

Het voordeel van een handelsagent is dat u als ondernemer geen grote investering hoeft te doen in kantoorruimte, personeel etc. De handelsagent heeft idealiter Duits als moedertaal. Hij heeft affiniteit met de Duitse cultuur en beschikt over goede contacten in de bedrijfstak.

> Lees meer

17 maart 2016

Digitalisering in Duitsland schept kansen voor Nederlandse bedrijven

De Duitse Minister van Economische Zaken heeft onlangs bij de opening van de CeBit in Hannover het nieuwe digitaliseringsbeleid gepresenteerd. Onder de naam „Digitale Strategie 2025“  wil de Duitse regering de digitalisering bevorderen en bewerkstelligen dat de Duitse economie wereldwijd een technologische toppositie inneemt. De beoogde maatregelen uit „Digitale Strategie 2025“ bieden ook veel kansen voor Nederlandse bedrijven.

> Lees meer

29 februari 2016

Startups: Duitsland als springplank om te internationaliseren

Internationaliseren met een startup is een logische en ook noodzakelijke stap. Als doelmarkten staan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië vaak bovenaan het verlanglijstje. Deze landen voelen qua taal en cultuur vaak vertrouwd aan. De grootte van de doelmarkt mag echter niet blind maken. De concurrentie op deze markten mag niet onderschat worden. Er ligt nog een andere interessante markt binnen handbereik. De Duitse markt is zowel in geografisch opzicht als ook qua taal en cultuur een goede springplank voor Nederlandse startups.

Eén “key to succes” op de Duitse markt is een medewerker die zowel de taal als ook de cultuur van de Duitse markt heel goed begrijpt. Wat voor de medewerker geldt, geldt ook voor de juridische adviseurs. Lutze Rechtsanwälte heeft kennis en ervaring met de advisering van startups in huis. Zo kan de stap naar Duitsland in juridisch opzicht gestroomlijnd worden. Wij zijn vertrouwd met de juridische én culturele bijzonderheden van Nederland en Duitsland! In het navolgende geven wij een beknopt overzicht met betrekking tot startups in Duitsland en van de juridische aspecten waar startups in het bijzonder op moeten letten.

Startups in Duitsland

In Duitsland worden jaarlijks rond 300.000 bedrijven opgericht. Van deze starters kan slechts een klein gedeelte worden aangemerkt als startup. Hoezo? Slechts 15,9 procent van de starters in Duitsland komen met een product of dienst, die als vernieuwend op de regionale, Duitse of wereldmarkt kan worden gezien (bron: KfW Gründungsmonitor 2015). Dit is het wezenlijke verschil tussen startups en “klassieke” starters. Startups beschikken over de meest moderne technologieën en innovatieve business modellen. Bovendien moet het business model schaalbaar zijn. Een schaalbaar business model betekent dat het bedrijf de verkoop van zijn product of dienst sterk kan opvoeren zonder dat er zich knelpunten zullen voordoen in productie, distributie of after sales. Hierdoor hebben startups een andere behoefte aan juridisch advies dan gewone starters.

> Lees meer…

Bent u van plan om een startup in Duitsland op te richten of met uw Nederlandse startup de Duitse markt op te gaan? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.

23 februari 2016

Webshops moeten op alternatieve geschillenbeslechting wijzen

Verkoopt u producten aan consumenten via een Duitse webshop? Dan weet u beslist, dat uw webshop het Duitse consumentenrecht in acht moet nemen. Het Duitse consumentenrecht omvat onder meer bepaalde informatieplichten. Een van de informatieplichten is bijvoorbeeld de verplichting, om op de website een Impressum (vergelijkbaar met een colofon) te hanteren. Sinds kort bestaat er nog een aanvullende informatieplicht. > Lees meer

20 januari 2016

Werken in Duitsland: Let op de gewijzigde 183-dagenregeling

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is per 1 januari 2016 in werking getreden. Om dubbele belastingen te voorkomen geldt de volgende algemene regel: Inkomsten uit een dienstbetrekking worden belast in het land waar de werknemer werkzaam is. Wanneer werknemers van uw Nederlands bedrijf slechts voor een bepaald tijdsbestek in Duitsland werkzaam zijn en uw bedrijf geen Duitse vaste inrichting heeft, dan geldt de 183-dagenregeling. Dit houdt in dat het woonland (Nederland) het recht heeft om loonbelasting te heffen, mits de werknemer niet langer dan 183 dagen in het werkland (Duitsland) verblijft.

Een van de wijzigingen in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland betreft deze 183-dagenregeling.

> Lees meer