Blog
2 januari 2019

Nieuwe verpakkingswet in Duitsland van kracht

Sinds 1 januari 2019 is in Duitsland de nieuwe verpakkingswet van kracht. Welke gevolgen heeft deze wet voor Nederlandse bedrijven en/of voor hun Duitse dochterondernemingen?

Registratieplicht

De nieuwe verpakkingswet verplicht bedrijven onder meer om zich bij de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister te registreren, wanneer zij hun producten respectievelijk verpakkingen aan eindconsumenten of aan vergelijkbare partijen in Duitsland leveren. Onder vergelijkbare partijen worden partijen verstaan, die hun afval via de gebruikelijke afvalcontainers verwijderen, zoals bijvoorbeeld horeca bedrijven, landbouwbedrijven of ambachtelijke bedrijven. Aan bedrijven die zich niet houden aan de registratieplicht kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd. Bovendien kunnen deze bedrijven worden aangemaand door concurrenten.

Licentieverplichting bij een “duaal systeem”

Bedrijven die onder de nieuwe verpakkingswet vallen, dienen een licentie aan te vragen bij één van de erkende afvalverwijderingsbedrijven (“Duale Systeem”). Het bekendste duale systeem in Duitsland is “Der grüne Punkt”.

Voor wie gelden de verplichtingen uit de verpakkingswet?

De bovengenoemde plichten gelden niet alleen voor Duitse bedrijven, maar ook voor bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn.

Heeft u vragen over de nieuwe verpakkingswet in Duitsland? Neem dan gerust contact op met de Nederlandstalige advocaten van Lutze Rechtsanwälte.