Blog
17 maart 2016

Digitalisering in Duitsland schept kansen voor Nederlandse bedrijven

De Duitse Minister van Economische Zaken heeft onlangs bij de opening van de CeBit in Hannover het nieuwe digitaliseringsbeleid gepresenteerd. Onder de naam „Digitale Strategie 2025“  wil de Duitse regering de digitalisering bevorderen en bewerkstelligen dat de Duitse economie wereldwijd een technologische toppositie inneemt. De beoogde maatregelen uit „Digitale Strategie 2025“ bieden ook veel kansen voor Nederlandse bedrijven.

Glasvezelnet in Duitsland

Een van de kernpunten van de „Digitale Strategie 2025“ is de dringend noodzakelijke aanleg van een breedbandnet. Duitsland heeft op dit moment nog geen snel internet. De gemiddelde transmissiesnelheid in Duitsland was in het tweede kwartaal 2015 slechts circa 10,7 Mbit/s. De Duitse bondsregering is van mening dat alleen door middel van de uitbreiding van het breedbandnet en een (aanvullend) glasvezelnet nieuwe verkoopkanalen en logistieke processen kunnen worden ontsloten, zich autonoom autorijden kan ontwikkelen en de digitalisering van de Duitse industrie (“Industrie 4.0”) kan beginnen. De kosten voor de totstandkoming van een glasvezelnet beraamt de bondsregering op circa 100 miljard euro in de komende 10 jaar. Een buitenkans voor Nederlandse bedrijven die over ruime ervaring in het aanleggen en aansluiten van glasvazelkabels beschikken!

Industrie 4.0

Ook de digitalisering van de Duitse industrie wil de Duitse bondsregering met de „Digitale Strategie 2025“ nieuwe impulsen geven. In het beleidsplan “Industrie 4.0” beoogt men productie en logistiek te integreren met de allermodernste informatie- en communicatietechnologie. Het doel is om de productie nog efficiënter en flexibeler vorm te geven. De Duitse bondsregering heeft ten aanzien van dit thema het zogenaamde „Plattform Industrie 4.0“ opgericht.

In Nederland wordt er ook als sinds enige tijd over een met “Industrie 4.0” vergelijkbaar concept gediscussieerd. In Nederland bekend als “Smart Industry”. Het doel hiervan is het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren. Nederlandse bedrijven, die zich bezig houden met het concept “Smart Industry” zijn derhalve gepredestineerd om ook opdrachten in samenhang met Industrie 4.0 in Duitsland  in de wacht te slepen.

Nederlandse bedrijven die het lukt om dergelijke opdrachten te verkrijgen, moeten zich wel in een vroeg stadium bezig houden met de specifieke bijzonderheden van het Duitse recht en eventuele valkuilen, met name in de bouwsector. Heeft u vragen over de juridische aspecten van de digitalisering in Duitsland? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.