Blog
20 januari 2016

Werken in Duitsland: Let op de gewijzigde 183-dagenregeling

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is per 1 januari 2016 in werking getreden. Om dubbele belastingen te voorkomen geldt de volgende algemene regel: Inkomsten uit een dienstbetrekking worden belast in het land waar de werknemer werkzaam is. Wanneer werknemers van uw Nederlands bedrijf slechts voor een bepaald tijdsbestek in Duitsland werkzaam zijn en uw bedrijf geen Duitse vaste inrichting heeft, dan geldt de 183-dagenregeling. Dit houdt in dat het woonland (Nederland) het recht heeft om loonbelasting te heffen, mits de werknemer niet langer dan 183 dagen in het werkland (Duitsland) verblijft.

Een van de wijzigingen in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland betreft deze 183-dagenregeling.

De 183-dagenregeling

Anders dan voorheen is de periode aan de hand waarvan de 183 verblijfsdagen worden getoetst niet meer een kalenderjaar, maar een periode van 12 maanden. Dit heeft tot gevolg dat inkomsten uit werkzaamheden, die zich over twee kalenderjaren uitstrekken en in totaal meer dan 183 dagen duren, voortaan belast zullen worden in het land waar de werkzaamheden zijn verricht.

Een rekenvoorbeeld

Een voorbeeld: Een werknemer van een Nederlands bedrijf voert een klus uit in Berlijn en verblijft daarom van 1 november 2016 tot en met 31 mei 2017 in de Duitse hoofdstad. Dit zijn in totaal 212 dagen, waarvan er 61 in het jaar 2016 vallen en 151 in het jaar 2017. Onder het oude belastingverdrag zou het loon dat deze werknemer in de betreffende periode verdient in Nederland zijn belast, omdat hij in beide kalenderjaren minder dan 183 dagen in Duitsland werkzaam was. Onder het nieuwe belastingverdrag is de belastingplicht veranderd. Omdat deze werknemer binnen het tijdsbestek van 12 maanden meer dan 183 dagen in Duitsland heeft gewerkt, worden zijn inkomsten over de periode dat hij in Duitsland werkte in Duitsland belast.

Welke dagen worden meegerekend?

Voor het berekenen van de 183 dagen worden alle dagen meegeteld waarop de werknemer daadwerkelijk in het werkland was. Ook de weekenddagen en vakantiedagen. Een dagdeel telt als een volledige dag. Vanuit de dagelijkse praktijk is onze tip: Houdt nauwkeurig een excel-tabel bij van alle dagen waarop uw werknemer in Duitsland verblijft.

Heeft u vragen over werken in Duitsland, over de 183-dagenregeling of over het belastingverdrag met Duitsland? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.