Blog
17 juni 2014

Subsidies voor zakendoen in Duitsland

Internationalisering en met name zakendoen in Duitsland biedt nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven. De Duitse economie draait op volle toeren en er bestaat vraag naar Nederlandse producten. Wie de Duitse markt op wil doet er goed aan zich vooraf intensief met het thema “Zakendoen in Duitsland” bezig te houden. Een eerste inleiding krijgt u door mijn weblog “Tien gouden regels voor succesvol zakendoen in Duitsland“ te lezen. Ook het opzetten van een goed onderbouwd businessplan hoort bij de goede voorbereiding. De financiering van het project vormt een centraal element in het businessplan. Idealiter kan een onderneming de stap over de grens met eigen middelen financieren. Toch krijg ik regelmatig de vraag van cliënten welke subsidies voor zakendoen in Duitsland er bestaan. 

Voor Nederlandse bedrijven ligt het voor de hand om allereerst gebruik te maken van Nederlandse subsidiepotjes. Hier komen met name twee subsidieprogrammas voor internationaal ondernemen in aanmerking:

De regeling Starters International Business

De regeling Starters International Business (SIB) is voor MKB-ondernemers die geen tot weinig ervaring hebben met internationaal ondernemen. De ondernemers kunnen in het kader van het coachingstraject advies inwinnen van een adviseur van hun keuze met betrekking tot de excellentie en de doestelling van het bedrijf, het land van bestemming. Op basis hiervan zal een actieplan worden opgesteld om duidelijk te krijgen hoe de kansen in het gekozen land kunnen worden verzilverd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt bedrijven in het kader van Starters Internationaal Business (SIB) per traject met maximaal € 2.400,-.

2 connect Business

Het project 2ConnectBusiness beoogt het voor Nederlandse en Duitse bedrijven om de stap naar het buurland makkelijker te maken. Naast individueel advies en ondersteuning ligt de focus op het aanknopen van zakelijke contacten. Hiervoor worden onder meer praktijkgerichte bijeenkomsten georganiseerd. Ondernemers die bijvoorbeeld een marktonderzoek willen uitvoeren of juridisch advies willen inwinnen kunnen in het kader van het coachingstraject een desbetreffend opdracht verstrekken aan een adviseur naar hun keuze. De financiële bijdrage van 2ConnectBusiness is beperkt tot maximaal € 5.000,-.

Zowel bij SIB als ook bij 2ConnectBusiness dient de aanvraag wel vóór begin van de werkzaamheden van de externe dienstverlener worden ingediend. Het indienen van de aanvraag kan bij de ROV resp. bij de Kamer van Koophandel.