Blog
7 november 2017

Actueel onderzoek over Duitse start-up bedrijven

De Duitse Start-up-Monitor (DSM) is het meest omvattende rapport over Duitse start-up bedrijven. Recentelijk is de vijfde editie van het rapport verschenen. Voor dit rapport heeft het Bundesverband Deutsche Start-ups in samenwerking met de Universiteit Duisburg-Essen en KPMG de respons van ruim een kwart van de circa 6250 Duitse start-up bedrijven geanalyseerd. Wij zetten de actuele cijfers van de DSM (2017) voor u op een rij:

Duitse starters geven voorkeur aan de technologie- en de ICT-sector

Rond 32 procent van de Duitse start-ups zijn actief in de technologie- en de ICT-sector. Hieronder vallen onder meer industriële technologie en de ontwikkeling van hardware. Negen procent van de Duitse starters hebben een bedrijf opgericht op het gebied van een “online-marktplaats” en 6,8 procent op het gebied van e-commerce.

De rol van digitalisering

De rol van digitalisering op start-up bedrijven is groot. Acht van de tien Duitse start-ups geven aan dat digitalisering een significante invloed heeft op hun businessmodel.

Start-up agglomeraties in Duitsland

In Duitsland bestaan diverse regio’s waar bijzonder veel startups gevestigd zijn. Meer dan de helft van de start-ups zijn gevestigd in zes Duitse regio’s. Berlijn loopt op kop. Bijna 17 procent van de start-up bedrijven zetelt in Berlijn. Daarna volgt de metropole regio Rhein-Ruhr, waar 11,3 procent van de bedrijven zijn gevestigd. Daarna volgen dicht op elkaar de andere agglomeraties voor start-ups in Duitsland: de regio’s Stuttgart-Karlsruhe (6,4 procent), Hamburg (6,2 procent), Hannover-Oldenburg und München met 6,0 procent.

Duitse start-ups zijn voornamelijk actief in Duitsland

Tot dusver concentreren Duitse start-up bedrijven zich nog voornamelijk op de Duitse markt. Bijna tachtig procent van de bedrijven haalt de omzet in Duitsland, slechts elf procent in de andere landen van de Europese Unie. Meer dan tachtig procent van de bedrijven geeft echter aan te willen internationaliseren.

Drempels voor internationalisering

Een op de drie startups (34,4 procent) is van plan om binnen de Europese Unie te internationaliseren. De grootste drempel voor internationalisering zien twee op de drie DSM-startups in de verschillende rechtssystemen (66,6%). Verschillen in de belastingsystemen ervaren 41,3 procent van de startups als belemmering en 33,3 % van de start-ups geven aan dat het aanpassen van het eigen product aan de locale wensen van de consument een drempel voor internationalisering is. Ook een andere taal wordt door 26,4% van de bedrijven als barrière voor internationalisering ervaren. En tot slot zien 22,9 % van de startups cultuurverschillen als een struikelblok.

Eigen spaargeld is de belangrijkste bron van financiering

De belangrijkste bron van financiering is voor 83 procent van de oprichters het eigen spaargeld. Slechts een op de drie start-ups wordt met subsidies of met kapitaal van vrienden en familie bekostigd. Andere bronnen van financiering zijn: investeringen van private geldschieters (zogenaamde business angels) (20 procent), financiering door operationele activiteiten (18 procent), risicokapitaal (16 procent), kredieten (14 procent).
De geënquêteerde start-ups hebben tot dusver 2,1 miljard euro aan extern kapitaal aangetrokken. Vanuit een internationaal perspectief is dit te weinig.

Middelmatige cijfers voor de politiek

De geënquêteerde bedrijven geven niet al te hoge cijfers voor het beleid van de politiek om de vestigingsregio aantrekkelijk te maken. De Duitse bondsregering scoort ten opzichte van vorig jaar ietsje beter met een 6,2, en het beleid van de deelstaatregeringen wordt gemiddeld met een 6,3 beoordeeld. (Omrekening van de Duitse cijfers met: www.studereninaken.nl/cijfers-omrekenen/)

Duitse starters zijn optimistisch en tevreden

Bijna de helft van de geënquêteerden beoordeelt de commerciële situatie van zijn bedrijf als goed. Ruim 68 procent van de jonge ondernemers geloven zelfs, dat deze situatie zich in de komende zes maanden nog zal verbeteren. En zelfs al ze een keer schipbreuk lijden, verliezen ze het vertrouwen niet: 63 procent van de startup-ondernemers geeft aan ook nog een tweede keer een bedrijf te willen beginnen. Slechts 20 procent van hen zou graag weer voor een werkgever aan de slag willen gaan, mocht het avontuur start-up niet lukken.

Heeft u vragen met betrekking tot de uitbreiding van uw start-up naar Duitsland? Lees de bijdrage “Startups in Duitsland” en neem contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.