Blog
18 oktober 2012

Kansen voor de Nederlandse agribusiness in Duitsland

Op 25 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Foodvalley-Expo weer plaats, hèt event voor de AgroFood-sector. De AgroFood-sector is voor de Nederlandse export een van de belangrijkste exportsectoren. Het is voor Nederland wat de autoindustrie is voor Duitsland. De sector AgroFood omvat zowel de primaire productie als de bewerking, verwerking, vermarkting en distributie van voedsel. Het is een industrietak met een hoog percentage MKB. De exportwaarde van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie is jaarlijks met 4,2% gestegen in de afgelopen vijftien jaar. Traditioneel is Duitsland veruit de grootste afzetmarkt (goed voor 26%, ofwel 17 miljard euro) voor de export van landbouwproducten. Op dit moment richt het Nederlandse AgroFood bedrijfsleven zich vooral op de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De verwachting is dat er nog grote kansen liggen in Zuid-Duitsland, omdat dit een grote deelmarkt is van 27 miljoen mensen (33% van alle Duitse consumenten) met een relatief grote koopkracht en met een grote vraag naar kwalitatief hoogwaardige voedselproducten (zie onderzoek “De kansen voor de Agribusiness in Zuid-Duitsland”, Ministerie EL & I).

De AgroFood sector is door de overheid benoemd tot één van de negen topsectoren, waarin Nederland uitblinkt op de wereldmarkt en waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten samenwerken om de positie van deze sectoren nog verder te verbeteren. Nederland scoort al zeer goed op het gebied van innovatie in de topsectoren Agrofood en Tuinbouw. Naar verwachting zullen ’vier thema’s het strategisch onderzoek van de komende jaren domineren, nl. duurzame intensivering in de landbouw, gezondheid en duurzaamheid van landbouwgewassen tot eindproducten, biomassa en het verminderen van de CO-2-uitstoot.

Tijdens de Foodvalley-expo is er een International Business Lounge, waar bezoekers terecht kunnen met vragen over internationaal zakendoen. Er is een aantal aparte landendesks ingericht met experts voor zakendoen in de betreffende landen. Ik zal namens Lutze Rechtsanwälte op de Foodvalley-Expo (International Business Lounge) aanwezig zijn om juridische vragen met betrekking tot het zakendoen in Duitsland te beantwoorden.