Blog
29 maart 2013

Kennisclusters en innovatiebeleid in Noordrijn-Westfalen

Geografisch gezien is Nederland zo plat als een dubbeltje; en toch zijn de Nederlandse „Valleys“ voor iedere ondernemer een begrip. Bedoeld zijn natuurlijk de „Food Valley“, de „Energy Valley“ en de „Health Valley“ etc.; allemaal technologieclusters, die erop zijn opgericht de contacten tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven nog sterker te maken. Ervaring heeft geleerd dat Nederlandse bedrijven, die tot een van de bovengenoemde „Valleys“ horen, heel openstaan voor internationalisering, omdat zij hun know-how ook in het buitenland winstgevend aan de man willen brengen. De focus ligt dan vaak op Duitsland als belangrijkste exportmarkt voor Nederlandse bedrijven. En binnen Duitsland wordt wederom de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) vaak als springplank naar de rest van Duitsland gebruikt. Voor degene die NRW als “proeftuin” voor zijn exportactiviteiten wil gebruiken, is het wellicht interessant om te weten dat ook NRW een clusterbeleid voert met in totaal 16 clusters:  AutoCluster.NRW, BIO.NRW, CHEMIE.NRW, CREATIVE.NRW, Cluster Energieforschung, EnergieRegion.NRW, Ernährung.NRW, Cluster Gesundheitswirtschaft, IKT.NRW, Kunststoff.NRW, Logistik.NRW, MEDIEN.NRW, MedizinTechnik.NRW, NanoMikro+Werkstoffe.NRW, ProduktionNRW und Umwelttechnologien.NRW.

De deelstaatclusters ontwikkelen hun speerpunten in het kader van een innovatiestrategie binnen de toonaangevende sectoren “Werktuig-  en installatiebouw”, “Materiaalkunde”, “Mobiliteit en Logistiek”, “Informatie- en Communicatie”, “Energie en Milieu”, “Media en Creativiteit”, “Gezondheid en Life Sciences”. De clusters ondersteunen de coöperatie tussen ondernemingen, onderzoeksinstellingen en overheid. Gesubsidieerd wordt onder meer ook grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van het Interreg IV A programma Duitsland Nederland. De 16 deelstaatclusters worden gebundeld in ExzellenzNRW, waarachter diverse ministeries van de deelstaat Noordrijn-Westfalen schuilgaan.