Blog
26 oktober 2015

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is ondertekend. Op 20 oktober 2015 hebben Nederland en Duitsland de zogenaamde “Akten van Bekrachtiging” van het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen uitgewisseld. Zodoende kan het verdrag op 1 januari 2016 in werking treden.

Welke gevolgen heeft het nieuwe belastingverdrag voor grensoverschrijdende ondernemers

Het nieuwe verdrag stemt in hoofdlijnen overeen met het oude verdrag. Toch zijn er enkele wezenlijke verschillen. Deze verschillen zijn ook voor grensoverschrijdende ondernemers van belang. Eén van de wijzigingen betreft de fiscale regels met betrekking tot de winstbelasting uit de verkoop van aandelen van een rechtspersoon waarvan het vermogen bestaat uit vastgoed. Ook de vergoedingen van bestuurders van rechtspersonen worden in grensoverschrijdende gevallen vanaf 2016 anders belast. Wilt u meer weten over de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag voor uw Nederlandse bedrijf? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.