Blog
28 juli 2015

De juiste benadering van de Duitse markt

De Duitse markt biedt Nederlandse bedrijven grote kansen. Maar hoe grijp je deze kansen het beste? Er bestaan drie alternatieve opties voor Nederlandse bedrijven om de Duitse markt op te gaan: (1) Export vanuit Nederland, (2) de oprichting van een (onzelfstandig) filiaal van de Nederlandse onderneming en (3) de oprichting van een GmbH. Maar welk alternatief is het beste? Het antwoord op deze vraag hangt uiteindelijk af van de specifieke situatie waarin uw bedrijf zich bevindt. Met andere woorden: Elk geval dient individueel beoordeeld te worden.

Ongeacht welke van de bovengenoemde opties u ook kiest: Zorg ervoor dat u het vertrouwen van de Duitse klant wint. Het vertrouwen van de Duitse klant is cruciaal om succesvol zaken te doen in Duitsland.

Export vanuit Nederland

Het voordeel van export vanuit Nederland is dat u uw bestaande (Nederlandse) bedrijf kunt gebruiken. U hoeft dus geen nieuwe buitenlandse onderneming op te richten, met alle rompslomp van dien. Wel is het bij dit scenario aan te bevelen gebruik te maken van de diensten van een ervaren buitendienstmedewerker danwel handelsagent. Idealiter betreft dit een persoon met Duits als moedertaal, die bovendien over goede contacten in de bedrijfstak beschikt. Zo wint u eerder het vertrouwen van uw Duitse klant.
Ook wanneer u producten in Duitsland af wilt zetten via een Duitse webshop, is het belangrijk dat deze “Duits” over komt. De Duitse consument koopt namelijk bij voorkeur bij een Duitse webshop in een vertrouwde (Duitse) omgeving.

De oprichting van een filiaal

Nederlandse bedrijven die regelmatig zakendoen met Duitse klanten en wellicht “fysiek” in Duitsland aanwezig willen zijn zonder meteen een Duitse entiteit op te richten, kiezen soms voor de oprichting van een (onzelfstandig) Duits filiaal. Dit houdt in dat het Nederlandse bedrijf in het Duitse handelsregister wordt ingeschreven (bijvoorbeeld: “Jan Janssen B.V. Zweigniederlassung Deutschland”). Het Duitse filiaal van het Nederlandse bedrijf wordt dan belastingplichtig in Duitsland en dient voor de Duitse tak een gescheiden boekhouding bij te houden. Qua boekhouding en belastingen zijn er dus geen wezenlijke verschillen met een Duitse GmbH. Omdat het filiaal een integraal onderdeel vormt van het Nederlandse bedrijf, zijn bovendien de risico´s van het Duitse filiaal niet gescheiden van de het Nederlandse bedrijf.

De oprichting van een GmbH

Veel Nederlandse bedrijven kiezen er daarom meteen voor om een Duitse GmbH op te richten. Het Nederlandse moederbedrijf is dan in beginsel niet aansprakelijk voor eventuele schulden van haar GmbH. En de ervaring leert dat een GmbH in het algemeen eerder het vertrouwen wekt bij de Duitse zakenpartner dan een buitenlands bedrijf.

Wilt u meer weten over de bovengenoemde wegen naar de Duitse markt? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.