Blog
20 januari 2016

Werken in Duitsland: Let op de gewijzigde 183-dagenregeling

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is per 1 januari 2016 in werking getreden. Om dubbele belastingen te voorkomen geldt de volgende algemene regel: Inkomsten uit een dienstbetrekking worden belast in het land waar de werknemer werkzaam is. Wanneer werknemers van uw Nederlands bedrijf slechts voor een bepaald tijdsbestek in Duitsland werkzaam zijn en uw bedrijf geen Duitse vaste inrichting heeft, dan geldt de 183-dagenregeling. Dit houdt in dat het woonland (Nederland) het recht heeft om loonbelasting te heffen, mits de werknemer niet langer dan 183 dagen in het werkland (Duitsland) verblijft.

Een van de wijzigingen in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland betreft deze 183-dagenregeling.

> Lees meer

26 oktober 2015

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is ondertekend. Op 20 oktober 2015 hebben Nederland en Duitsland de zogenaamde “Akten van Bekrachtiging” van het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen uitgewisseld. Zodoende kan het verdrag op 1 januari 2016 in werking treden.

> Lees meer

7 juni 2013

Fiscale gevolgen van ondernemen in Duitsland

De Duitse markt biedt Nederlandse bedrijven grote kansen. De Duitse conjunctuur is het trekpaard in Europa; niet op de laatste plaats vanwege de aanhoudende kooplust van de Duitse consument.

De Duitse markt op

Voor Nederlandse ondernemingen bestaat er een aantal verschillende manieren om de Duitse markt op te gaan. Wanneer een bedrijf nog geen ervaringen met de Duitse markt heeft en een eerste stap wil zetten is het doorgaans zinvol zaken met Duitse klanten in eerste instantie vanuit Nederland te doen. > Lees meer