Blog
7 juni 2013

Fiscale gevolgen van ondernemen in Duitsland

De Duitse markt biedt Nederlandse bedrijven grote kansen. De Duitse conjunctuur is het trekpaard in Europa; niet op de laatste plaats vanwege de aanhoudende kooplust van de Duitse consument.

De Duitse markt op

Voor Nederlandse ondernemingen bestaat er een aantal verschillende manieren om de Duitse markt op te gaan. Wanneer een bedrijf nog geen ervaringen met de Duitse markt heeft en een eerste stap wil zetten is het doorgaans zinvol zaken met Duitse klanten in eerste instantie vanuit Nederland te doen. Dit kan via export naar Duitsland of via een Duits filiaal van de Nederlandse onderneming (een zgn. “Zweigniederlassung”). Dit filiaal wordt ingeschreven in het Duitse handelsregister en heet dan bijvoorbeeld “Jan Janssen B.V., Zweigniederlassung Deutschland”. Wanneer de eerste ervaringen op de Duitse markt positief zijn is de oprichting van een Duitse GmbH of een andere rechtsvorm een logische vervolgstap. Veel Nederlandse ondernemingen doen dit. De ervaring leert dat een Duitse onderneming bij de Duitse zakenpartner in beginsel eerder het vertrouwen wekt dan een buitenlands bedrijf.

Bijkomend voordeel is bovendien dat het op deze wijze mogelijk is om aansprakelijkheden op het bedrijfsvermogen tot de GmbH te beperken en het Nederlandse moederbedrijf onverlet te laten.

Wanneer ontstaat er belastingplicht?

Maar wat zijn de fiscale gevolgen van ondernemen in Duitsland en wanneer ontstaat er een belastingplicht in Duitsland? In beginsel zijn in Nederland gevestigde ondernemingen die naar Duitsland exporteren belastingplichtig in Nederland. Toch bestaat er een uitzondering op deze regel, namelijk de fiscale vaste inrichting van een Nederlandse onderneming in Duitsland. Het bestaan van zo’n vaste inrichting ligt niet altijd even voor de hand. Ter illustratie: De ondertekening van contracten ter plekke bij de Duitse klant is voor de Duitse belastingdienst een indicatie voor het bestaan van een fiscale vaste inrichting in Duitsland met het gevolg dat Duitsland het heffingsrecht heeft. Ook het aanstellen van een Duitse handelsagent, die de bevoegdheid heeft om namens de Nederlandse onderneming contracten af te sluiten, of het huren van kantoorruimte in Duitsland kan tot deze fiscale gevolgen leiden. Uiteraard zijn de bovengenoemde ”Zweigniederlassung“, die in het Duitse handelsregister wordt ingeschreven en ook de Duitse GmbH in Duitsland belastingplichtig.

De Duitse belastingen

Belastingplicht in Duitsland is op zich nog geen ramp. De Duitse vennootschapsbelasting bedraagt per slot van rekening slechts 15 procent plus 5,5 procent “Solidaritätszuschlag” ten behoeve van de Duitse eenwording. Bovendien hoeft u als Nederlandse ondernemer niet in Nederland én in Duitsland belastingen te betalen. Er bestaat immers een Duits-Nederlandse overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting. Maar als u administratief niet voorbereid was op het verkrijgen van een fiscale vaste inrichting in Duitsland, blijft het een vervelende situatie. U dient namelijk aan te tonen welke omzet resp. winst in Duitsland is gemaakt. Ook leert de ervaring dat de Duitse belastingdienst dan niet klakkeloos de in Duitsland gedeclareerde kosten voor de fiscale vaste inrichting accepteert. Last but not least heffen ook de Duitse gemeentes een gemeentelijke bedrijfsbelasting (“Gewerbesteuer”), zodat vennootschappen en fiscale vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen, zoals de „Jan Janssen B.V., Zweigniederlassung Deutschland“ met een belastingdruk von circa 30 procent moeten rekenen.

Vermijdt onaangename verrassingen

U doet er dus goed aan om van tevoren te toetsen welke fiscale implicaties uw stappen op de Duitse markt hebben. Bent u hiervan goed op de hoogte, dan kunt u uw stappen op de Duitse markt beter plannen en vermijdt u onaangename verrassingen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.