Blog
28 mei 2020

Regels centraal UBO-register in Duitsland aangescherpt

Sinds 2017 bestaat er in Duitsland een centraal UBO-register. UBO is de afkorting van ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de “uiteindelijk belanghebbende” van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In Duitsland is het UBO-register ook wel bekend onder de naam “Transparenzregister”.

Registratieplicht

Volgens het “Geldwäschegesetz” (GwG) zijn rechtspersonen (met name AG’s en GmbH’s) en ingeschreven personenvennootschappen (met name GmbH & Co. KG’s) verplicht om bepaalde gegevens over de “uiteindelijke belanghebbenden” in het “Transparenzregister” openbaar te maken.
Uiteindelijk belanghebbende zijn alle natuurlijke personen die direct of indirect (in het geval van een meerlagige participatiestructuur) meer dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten bezitten of op vergelijkbare wijze zeggenschap uitoefenen.
Conform het GwG is de bestuurder van de vennootschap er verantwoordelijk voor om de betreffende gegevens te achterhalen, bij het UBO-register te melden en voortdurend actueel te houden. > Lees meer

2 juni 2015

Duitse deelstaten mogen de huurprijzen op de rem zetten

In sommige regio’s in Duitsland stijgen de huurprijzen voor woonruimte gestaag. Gisteren is er een nieuwe wet („Mietrechtsnovellierungsgesetz“) in werking getreden. Deze wet moet paal en perk stellen aan een te sterke stijging van huurprijzen voor woonruimte. Duitse deelstaten kunnen nu een rem (Mietpreisbremse) op de huurprijzen van “krappe markten” in de woningsector zetten. De deelstaat Berlijn vindt dat ze aan dit criterium voldoet en heeft direct met ingang van 1 juni 2015 een rem op huurprijsstijgingen ingevoerd. Een vergelijkbare regeling zal in Noordrijn-Westfalen per 1 juli a.s. ingaan.

> Lees meer

18 mei 2015

Wie betaalt de bemiddelingskosten van de makelaar in Duitsland?

Attractieve huurwoningen zijn schaars in Duitsland, althans in de grote steden. Vaak wordt er een makelaar in de arm genomen om een huurwoningen in opdracht van de verhuurder te bemiddelen. De bemiddelingskosten (maximaal twee maanden huur) brengen makelaars in Duitsland tot dusver meestal in rekening bij de huurder, ook al heeft de makelaar in opdracht van de verhuurder gehandeld. Nederlandse huurders zijn hierover vaak verbaasd. In Nederland zijn de bemiddelingskosten van de makelaar immers voor rekening van de verhuurder. Tenminste als de makelaar zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt. > Lees meer

5 november 2014

De overdrachtsbelasting in Noordrijn-Westfalen gaat omhoog

Bent u van plan om onroerend goed in Duitsland te kopen? In de grote steden in Duitsland zijn de prijzen in de afgelopen jaren duidelijk gestegen door de grote vraag naar onroerend goed. Toch zijn – in vergelijking met Nederland – de prijzen voor onroerend goed in Duitsland nog altijd verhoudingsgewijs laag, vooral als het gaat om onroerend goed buiten de grootstedelijke gebieden. > Lees meer

17 maart 2014

Onder het juk van de bank, of toch niet?

Heeft u in het verleden een lening opgenomen bij een bank in Duitsland? Wellicht om een huis te financieren of om in een onroerendgoedfonds te investeren? Heeft u hier spijt van? Dan bespeurt u wellicht de wens om van deze lening af te komen en een nieuwe lening aan te gaan tegen een lagere rente. Normaliter is dit moeilijk, althans als de leningovereenkomst goed in elkaar zit. Dit blijkt echter niet altijd het geval te zijn. Naar aanleiding van een uitspraak van de Duitse Hoge Raad (BGH, dossiernummer XI ZR 33/08) heeft de Hamburgse consumentenvereninging onlangs 8000 leningovereenkomsten van verschillende banken en hypotheekverstrekkers onder de loep genomen. > Lees meer

31 juli 2012

Hoe hoog zijn de notaris- en kadasterkosten bij aankoop van onroerend goed in Duitsland?

Bij de aankoop of belasting van onroerend goed in Duitsland is een notariële akte vereist. Bij gebrek aan een notariële akte is de koopovereenkomst c.q. belasting met een hypotheek of “Grundschuld” nietig. Zowel aan de notariële akte als ook aan de belasting van onroerend goed met een hypotheek of “Grundschuld” zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten kunt u nu op eenvoudige wijze berekenen met behulp van de „Notar- und Grundbuchrechner“ op de site van FOCUS-online. > Lees meer