Blog
2 juni 2015

Duitse deelstaten mogen de huurprijzen op de rem zetten

In sommige regio’s in Duitsland stijgen de huurprijzen voor woonruimte gestaag. Gisteren is er een nieuwe wet („Mietrechtsnovellierungsgesetz“) in werking getreden. Deze wet moet paal en perk stellen aan een te sterke stijging van huurprijzen voor woonruimte. Duitse deelstaten kunnen nu een rem (Mietpreisbremse) op de huurprijzen van “krappe markten” in de woningsector zetten. De deelstaat Berlijn vindt dat ze aan dit criterium voldoet en heeft direct met ingang van 1 juni 2015 een rem op huurprijsstijgingen ingevoerd. Een vergelijkbare regeling zal in Noordrijn-Westfalen per 1 juli a.s. ingaan.

Rem op stijging huurprijzen voor woonruimte in Duitsland

De Mietpreisbremse houdt in dat de huurprijs voor een aangeboden huurwoning niet meer dan 10 procent boven het ter plaatse gebruikelijke huurniveau mag liggen. Het ter plaatse gebruikelijke huurniveau kan aan de hand van de zogenaamde “Mietspiegel” worden vastgesteld. Dit is vergelijkbaar met het puntensysteem op de Nederlandse huurmarkt. De geldende Mietspiegel is verkrijgbaar bij de betreffende gemeente. Ironisch genoeg werd de Berlijnse Mietspiegel onlangs door een Berlijnse rechtbank voor niet bindend verklaard. Volgens de rechtbank is de Berlijnse Mietspiegel gebrekkig, omdat deze niet aan de hand van “erkende wetenschappelijke beginselen” tot stand is gekomen.

Uitzonderingen op de huurprijsrem

De wet die een rem op de stijging van huurprijzen voor woonruimte in Duitsland zet voorziet overigens in tal van uitzonderingen. De rem op de huurprijs geldt alleen bij het aangaan van een nieuw huurcontract, dus niet voor bestaande huurcontracten. Bovendien geldt de rem op de huurprijzen niet voor nieuwbouw, die na 1 oktober 2014 voor het eerst is verhuurd. Ook verhuurders, die huurwoningen geheel gerenoveerd heben of hun woning slechts tijdelijk verhuren, kunnen de hoogte van de huurprijs vrij bepalen.

Wanneer een huurovereenkomst in strijd is met de Mietpreisbremse, dan kan de huurder de te veel betaalde huur van de verhuurder terugvorderen. De huurder dient de onredelijk hoge huur wel eerst bij de verhuurder aan te kaarten en met feiten te onderbouwen.

Heeft u vragen over het Duitse huurrecht? Neem dan gerust contact op met onze Nederlandstalige advocaten.