Blog
17 maart 2014

Onder het juk van de bank, of toch niet?

Heeft u in het verleden een lening opgenomen bij een bank in Duitsland? Wellicht om een huis te financieren of om in een onroerendgoedfonds te investeren? Heeft u hier spijt van? Dan bespeurt u wellicht de wens om van deze lening af te komen en een nieuwe lening aan te gaan tegen een lagere rente. Normaliter is dit moeilijk, althans als de leningovereenkomst goed in elkaar zit. Dit blijkt echter niet altijd het geval te zijn. Naar aanleiding van een uitspraak van de Duitse Hoge Raad (BGH, dossiernummer XI ZR 33/08) heeft de Hamburgse consumentenvereninging onlangs 8000 leningovereenkomsten van verschillende banken en hypotheekverstrekkers onder de loep genomen.

Foutieve informatieverstrekking over het herroepingsrecht

De consumentenvereninging is tot de conclusie gekomen dat de leningovereenkomsten in meer dan driekwart van alle gevallen een foutieve informatieverstrekking over het heroepingsrecht van de consument bevatten. De kredietverstrekker is namelijk verplicht om de consument in de leningovereenkomst te wijzen op zijn recht de leningovereenkomst binnen twee weken te herroepen. Een rechtsgeldige informatieverstrekking over het herroepingsrecht dient de consument onder meer te informeren per wanneer de herroepingstermijn begint, aldus het BGH in de bovengenoemde uitspraak. Voor consumenten gaat dan de herroepingstermijn van veertien dagen in. Pas na afloop van deze herroepingstermijn is het contract rechtsgeldig tot stand gekomen. Wordt niet duidelijk vermeld per wanneer de herroepingstermijn ingaat, dan gaat deze helemaal niet in. De consument kan de leningovereenkomst dus – ook jaren later – nog herroepen.

Terugdraaien leningsovereenkomst

Dit heeft tot gevolg dat de leningovereenkomst teruggedraaid wordt. De bank zal hier niet blij mee zijn. Voor de consument kan dit echter zeer verheugelijk zijn. De consument hoeft in een dergelijk geval in beginsel niet bang te zijn voor een boeterente en kan wellicht zelfs betalingen die aan de bank en/of het vastgoedfonds zijn verricht terugvorderen en eventeel zelfs aanspraak maken op restitutie van de in het verleden te veel betaalde interest. Heeft u hier hulp bij nodig? Schroom dan niet contact met mij op te nemen.